Repere metodologice

 

    În condițiile în care elevii care studiază în clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022 au studiat în gimnaziu în baza unei programe școlare noi, în timp ce la nivel liceal programa școlară nu a fost încă modificată, ținând cont și de contextul aparte cauzat de pandemia COVID, în cadrul grupurilor de lucru constituite la inițiativa Ministerului Educației, în care Societatea de Științe Matematice a fost reprezentată în mod activ, a fost elaborată resursa educațională pentru profesorii de matematică intitulată „Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022, disciplina matematică” (descarcă).

    Organizat pe secțiuni, materialul ghidează profesorul în toate etapele construirii unui demers educațional coerent. Pornind de la lectura critică a programei școlare, asociind o colecție considerabilă de exemplificări ale activităților de învățare ca suport al formării de competențe matematice, abordând diferențiat recomandările în acord cu tipurile de programe școlare pentru disciplina matematică, profesorul este îndrumat să fie reflexiv în conceperea planificării anuale și în proiectarea didactică.

    Resursa este completată cu o serie de anexe, consistente în recomandări privind organizarea și desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare. Sunt prezentate exemple de instrumente de evaluare inițială cărora le sunt asociate o serie de analize pe itemi, în funcție de răspunsurile elevilor, fiind construite activități de învățare cu scop remedial sau de progres.  

    Reperele elaborate anul acesta completează colecția de resurse educaționale realizată la nivelul Ministerului Educației și care a debutat anul școlar anterior cu materiale intitulate „Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020”, pentru fiecare disciplină,  (descarcă pentru matematică).