Instructiuni pentru autori

Gazeta Matematică, Seria A, publică articole de cercetare în matematica elementară şi neelementară, precum şi probleme propuse şi soluţii ale acestora.

Articolele trebuie scrise în limba engleză. Prima pagină a articolului va conţine titlul, autorii, un rezumat, AMS Mathematics Subject Classification, o listă de cuvinte cheie şi adresa completă a autorilor.
Bibliografia va include toate datele semnificative: volumul, numărul, paginile, anul, editura.

Autorii sunt invitaţi să trimită articolele sub formă de fişiere LATEX şi PDF la adresa de mail

gma@rms.unibuc.ro

Problemele propuse şi soluţiile lor trebuie scrise în limba engleză. Autorii vor trimite problemele propuse la adresa gmaproblems@rms.unibuc.ro sub formă de fişiere PDF. Odată ce problema este acceptată, autorul va fi rugat să trimită şi fişierul LATEX.
Soluţiile la problemele propuse se vor trimite la aceeaşi adresă de e-mail.