Comitetul ştiinţific

A  XIII-a CONFERINŢĂ ANUALĂ  A

SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE MATEMATICE DIN ROMÂNIA

Beiuş, Judeţul Bihor, 1-3 mai 2009

 

 

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

 

 

 

Dumitru Acu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Dorin Andrica, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca

Mircea Becheanu, Universitatea din Bucureşti

Vasile Berinde, Universitatea de Nord din Baia Mare

Wladimir Boskoff, Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Vasile Brânzănescu, Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române

Dumitru Buşneag, Universitatea din Craiova

Dorel Duca, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Gheorghe Sorin Gal, Universitatea din Oradea

Radu Gologan, Universitatea Politehnică din  Bucureşti, Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al  

Academiei Române

          Radu Gramatovici, Universitatea din Bucureşti

Solomon Marcus, Academia Română

Petru T. Mocanu, Academia Română

Eugen Păltănea, Universitatea „Transilvania” din Braşov

Dorin Popescu, Universitatea din Bucureşti

Ioan Rus, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Doru Ştefănescu, Universitatea din Bucureşti

Ioan Tomescu, Universitatea din Bucureşti, Membru corespondent al  Academiei Române

Victor Ţigoiu, Universitatea din Bucureşti