Informaţii generale

A  XIII-a CONFERINŢĂ ANUALĂ  A

SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE MATEMATICE DIN ROMÂNIA

Beiuş, Judeţul Bihor, 1-3 mai 2009

 

            Societatea de Ştiinţe Matematice din România,  în colaborare cu Filialele Bihor şi Cluj ale S.S.M.R., cu Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi cu Inspectoratele Şcolare ale Judeţelor Bihor şi Cluj, organizează, în perioada 1-3 mai 2009, a XIII-a Conferinţă Anuală a S.S.M.R., manifestare ştiinţifică de prestigiu, devenită deja tradiţională.

            Lucrările Conferinţei vor avea loc la Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” din oraşul Beiuş, judeţul Bihor. În cadrul lucrărilor vor fi prezentate conferinţe în plen (cu durata de 30 minute) şi comunicări (cu durata de 15 minute), pe următoarele secţiuni:

 

1. Cercetare matematică

            1.1. Algebră

            1.2. Analiză Matematică

            1.3. Geometrie şi Topologie

            1.4. Matematici Aplicate

 

2. Problem solving

            2.1. Algebră

            2.2. Analiză Matematică

            2.3. Geometrie

 

3. Didactică matematică. Istoria matematicii

 

Participanţii vor trimite fişa de înscriere completată (fişer text sau fişier pdf), precum şi un rezumat de o jumătate de pagină cu principalele rezultate conţinute în lucrare, pe adresa de e-mail: office@rms.unibuc.ro, sau la adresa: Societatea de Ştiinţe Matematice din România, Str. Academiei, nr. 14, Sector 1, 010014 Bucureşti, până la data de 2 aprilie 2009.

Versiunea electronică LATEX a lucrării (fişierul Word nu este recomandat) va fi trimisă pe adresa de e-mail: office@rms.unibuc.ro, până la data de 16 aprilie 2009.

Un participant poate prezenta maximum două comunicări, dintre care cel puţin una în colaborare.

Conferinţele şi comunicările vor fi aprobate de către Comitetul ştiinţific al Conferinţei.                   

Comitetul ştiinţific va transmite fiecărui participant, până la data de 25 aprilie 2009, acceptul sau neacceptul pentru lucrări.

Fişa de înscriere poate fi procurată de la sediul S.S.M.R.,  Str. Academiei,   nr. 14, Sector 1, Bucureşti, de pe site-ul www.rms.unibuc.ro, sau de la adresa de e-mail: office@rms.unibuc.ro.

Taxa de participare la Conferinţă este de 40 RON. Membrii Societăţii cu cotizaţia achitată pe 2008 şi 2009 vor plăti o taxă de 20 RON. Taxa include mapa, ecusonul şi cafea.

Autorii conferinţelor în plen vor fi scutiţi de plata taxei de participare. Taxa  se achită de către  toţi autorii unei comunicări. Comunicările acceptate pentru susţinere ale căror autori nu au achitat taxa de participare nu vor fi incluse în programul Conferinţei.

Taxa  de  participare va fi  achitată în ziua deschiderii Conferinţei.

Cheltuielile de cazare vor fi suportate de către participanţi. Participanţii care solicită cazare sunt rugaţi să consemneze acest lucru în fişa de înscriere.

Sălile de prezentare vor fi prevăzute cu videoproiector şi retroproiector.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:

 

- Societatea de Ştiinţe Matematice din România, Str. Academiei, nr. 14, Sector 1, 010014 Bucureşti, telefon 021 314 46 53, fax 021 312 40 72, e-mail: office@rms.unibuc.ro, www.rms.unibuc.ro.

- Prof. Gheorghe Tirla, telefon 0788304062, e-mail : ghtirla@yahoo.com

- Prof. univ. dr. Dorel Duca, telefon 0744665530, e-mail : dorelduca@yahoo.com.