Regulamentul de acordare 2007

Regulamentul de acordare a Diplomei de excelenţă

pentru o activitate de excepţie în cadrul Societăţii de Ştiinţe Matematice din România dedicată creşterii prestigiului învăţământului matematic românesc

Această diplomă reprezintă recunoaşterea de către Societatea de Ştiinţe Matematice din România (S.S.M.R.) a tuturor acelor cadre didactice care, în cadrul S.S.M.R., cu talent şi perseverenţă, şi-au dedicat întreaga activitate cultivării învăţământului matematic românesc şi ale căror performanţe profesionale constituie puncte de reper pentru generaţiile următoare.

Persoanele eligibile sunt acelea care:

  1. se află în jurul vârstei de 60 de ani sau peste;
  2. au fost membri activi ai S.S.M.R. şi au sprijinit publicaţiile ei (Gazeta Matematică, Seriile A şi B, Bulletin Mathematique de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie);
  3. au desfăşurat o activitate profesională ireproşabilă;
  4. rezultatele la catedră s-au concretizat prin formarea de elevi apţi de înaltă performanţă în matematică (în învăţământul preuniversitar, elevi premiaţi la fazele finale ale olimpiadelor naţionale, precum şi la olimpiadele internaţionale; în învăţământul universitar, doctoranzi care, după obţinerea titlului de doctor, au făcut cariere de succes);
  5. au participat la diferitele evenimente legate de performanţa tineretului în matematică: comisii ale fazelor naţionale şi internaţionale ale olimpiadelor de matamatică, ale concursului studenţesc „Traian Lalescu”, sau alte comisii de acelaşi nivel;
  6. sunt autori sau coautori ale unor lucrări de matematică de certă valoare.

Diploma se acordă de către o Comisie formată din 5 membri (un preşedinte şi patru membri), numită de Biroul Consiliului S.S.M.R. pe o perioadă de 4 ani. Propunerile pentru alegerea Comisiei sunt făcute de Preşedintele S.S.M.R. şi sunt votate de Biroul Consiliului cu majoritate simplă.

Comisia pentru acordarea Diplomei de excelenţă decide prin consens, după analizarea propunerilor primite. Propunerile se trimit în plic închis, domnului Prof. Dr. Dorin Popescu, preşedintele Societăţii, pe adresa S.S.M.R., strada Academiei, nr. 14, Sector 1, 010014 Bucureşti, până la data de 1 aprilie 2007. Cererile vor fi însoţite de un curriculum vitae, precum şi de documente care să dovedească eligibilitatea pentru această distincţie. Comisia întocmeşte anual un proces verbal care cuprinde numele celor care urmează să primească diploma. Acest proces verbal se publică în Gazeta Matematică.

Decernarea diplomelor se face cu prilejul Conferinţelor Naţionale şi Anuale ale S.S.M.R., sau a altor întruniri organizate de S.S.M.R. Numele laureaţilor se vor trece în cartea membrilor de onoare ai S.S.M.R.

 

COMISIA DE ACORDARE

A DIPLOMEI DE EXCELENŢĂ A S.S.M.R.

Preşedinte: Prof. univ. dr. Dorin Popescu

Membri:
Prof. univ.dr. Dan Brânzei
Conf. univ. dr. Eugen Păltânea
Prof. dr. Marcel Ţena
Prof. Nicolae Sanda