Informare copyright

Hotarâre privind transferarea către SSMR a drepturilor de autor asupra problemelor
din Gazeta  Matematică şi a celor de la concursurile de matematică organizate de SSMR

     Drepturile de autor pentru problemele din Gazeta Matematică şi din Supliment    se  supun  reglementărilor legale privind drepturile de autor şi sunt astfel  transferate  SSMR.  Aceleaşi  drepturi de  autor  vor  fi transferate  către  SSMR  şi pentru problemele de la concursurile de matematică organizate de Societate  şi  filiale sau propuse de membri SSMR.

     Orice folosire cu scopuri comerciale a acestora va putea fi făcută doar cu acordul scris al SSMR.