Planul de activitati 2010

 

Programul activitatilor SSMR  pentru anul  2010

Proiect

 

In conformitate cu scopul fiintarii SSMR, prevazut in Titlul II, art.2, precum si cu atributiile care ii revin, potrivit prevederilor art. 24 din Statut, Biroul Consiliului supune spre aprobare, in sedinta anuala a Consiliului din 23 ianuarie 2010, urmatoarele activitati ale SSMR pentru anul 2010 (proiectul de buget va face parte din acest plan dupa aprobarea de catre Consiliu).

Toate activitatile si manifestarile stiintifice si metodice ale SSMR si ale filialelor in anul 2010 se vor desfasura sub genericul Anul matematicii in scoala romaneasca, punandu-se accent, cu fiecare ocazie, pe necesitatea schimbarii mentalitatii asupra rolului matematicii in scoala.

 

I. Editarea si tiparirea la timp a publicatiilor Societatii, cu respectarea graficului  de aparitie, astfel ca  la 15 decembrie 2010 sa fie publicate toate numerele revistelor. Publicarea periodicelor SSMR este principala activitate a Societatii noastre, fiind si principala sursa de finantare. Vor fi invitati sa publice matematicieni consacrati, din tara si de peste hotare, vor fi incurajati in acest sens matematicieni tineri, profesori, elevi si studenti. Se va urmari realizarea protocolului cu Ministerul Educatiei in ceea ce priveste abonarea scolilor la GMB.

Raspunde: C. Alexandrescu.

 

1. In anul 2010 se vor publica numerele 1,2,3,4 din vol. 53 (101) al revistei Bulletin Mathematique de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie. Va fi respectat graficul de elaborare, tehnoredactare,

tiparire si expediere.

Raspund: D. Stefanescu, I. Tomescu, C. Gherghe, L. Dumitrica

 

2. In anul 2010 se vor publica numerele 1,2,3,4 din vol. XXVIII (CVII) al revistei Gazeta Matematica, Seria A. Va fi lansata editia electronica a GMA. Pana la mijlocul anului, Biroul SSMR va definitiva noua structura a redactiei GMA. Din 2010 GMA va fi o revista electronica, cu un tiraj tiparit limitat la numarul de abonamente.

Raspund: R. Gologan, M. Trifu

 

3. In anul 2010 se vor publica numerele 1-12 din vol. CXIV al revistei Gazeta Matematica Seria B.  Numarul 7-8-9 va fi triplu si va fi cu preponderenta o culegere de vacanta, cu aparitie pana la 20 mai a.c. Numerele obisnuite vor fi date la tipar inainte de 15 ale lunii precedente. Se va urmari in acest scop un grafic de eleborare, tehnoredactare si tiparire pana la sfarsitul anului, impreuna cu tehnoredactorul si tipografia.

Raspund: M.Tena, M. Baluna, R. Gologan, A. Constantinescu, M. Trifu

 

4. SSMR va edita si tipari volumul Romanian Mathematical Competition 2010  pana la 1 iulie 2010. Revista va avea doua fascicole, una cu probleme rezolvate. Se va avea in vedere o mai buna publicitate pentru aceasta publicatie.

Raspunde: R. Gologan, M. Trifu

 

5. SSMR va edita si tipari, la etapa nationala a Olimpiadei de matematica, Suplimentul Gazetei Matematice 2010. Va fi tiparit cate un Supliment al Gazetei pentru Olimpiada la clasele VII-XII, respectiv la clasele V-VI.

Raspund: R.Gologan, G. Popa, C. Lazar, M.Trifu, Gh. Stoianovici

 

6. Se vor publica alte volume in colectia Biblioteca Societatii de Stiinte Matematice, urmatoarele fiind doua eseuri ale matematicianului Yuri Manin (traducere Liviu Ornea) si un text asupra standardelor de redactare si editare a lucrarilor de matematica (Doru Stefanescu).

Raspund: M. Trifu, W.Boskoff

 

II. SSMR va sprijini organizarea si desfasurarea concursurilor de matematica pentru elevi si studenti prin respectarea protocolului cu Ministerul Educatiei.

 

1. Se va organiza, in august 2010, Concursul Gazetei Matematice, cu participarea primilor 20 de elevi pentru fiecare clasă, clasificati in urma rezolvarii problemelor din Gazeta Matematica Seria B, precum si a celor de pe site-ul www.viitoriolimpici.ro.

Raspund: M. Tena, I. Cicu, R. Gologan, M. Baluna, P. Radovici-Marculescu

 

2. SSMR va premia cu diplome si medalii pe castigatorii Olimpiadei Nationale de Matematica dupa regulamentul OIM.

Raspund: R. Gologan, M. Trifu, A. Constantinescu

 

3. Se va sprijini organizarea etapei finale a concursului studentesc Traian Lalescu prin materiale publicitare si diplome ale SSMR.

Raspund: D. Stefanescu, M. Trifu

 

4. SSMR va acorda diplome elevilor rezolvitori si profesorilor acestora pentru anul scolar 2009-2010, pana la 1 iunie 2010.

Raspund: R. Gologan, M. Trifu

 

III. SSMR va sprijini organizarea unor manifestari stiintifice si metodice in domeniul matematicii (conferinte, simpozioane, scoli de vara, etc).

 

1. Se vor organiza, in perioada iulie-august 2010, Scoala de vara si Sesiunea de Comunicari de la Busteni, activitate de informare stiintifico-metodica a profesorilor de matematica. Pana la 1 iunie 2010 se vor finaliza demersurile pentru acreditarea acestei manifestari ca activitate de perfectionare a cadrelor didactice si conferinta cu participare internationala.

Raspund: Dan Radu, C. Alexandrescu, N. Angelescu, C. Gherghe

 

2. In colaborare cu Filialele Alba si Sibiu va fi organizata a 14-a Conferinta Anuala a SSMR, in  octombrie 2010, la Alba Iulia. Lucrarile Conferintei, cu referate de acceptare, se vor publica in revistele SSMR. Se va avea in vedere si posibilitatea, in functie de numarul lucrarilor, de a tipari un numar suplimentar al GMA, dedicat manifestarii. In cadrul conferintei se va organiza o masa rotunda pentru discutarea rezultatelor proiectului Anul matematicii in scoala romaneasca.

Raspund: M. Trifu  si Biroul SSMR

 

3. SSMR va actiona in vederea continuarii colaborarii cu societatile de matematica din sud-estul Europei in cadrul MASSEE. Vor fi invitati matematicieni straini la Conferinta Anuala si vom sprijini participarea noastra la activitati ale MASSEE si la Concursul SEEMOUS. Se va achita cotizatia catre aceasta societate iar la Sedinta Anuala a Consiliului MASSEE va participa D. Stefanescu ca reprezentant al SSMR

Raspund: D. Stefanescu, R. Gologan

 

4. SSMR va continua legaturile cu EMS in vederea stabilirii unor paliere comune de actiune. Se va achita cotizatia aferenta anului in curs. In luna aprilie, SSMR va gazdui reuniunea anuala a presedintilor EMS. SSMR va participa la activitatile Consiliului EMS si ale Comisiei de Etica a EMS.

Raspund: R. Gologan, V. Berinde, D. Stefanescu

 

5. Se va stabili locul organizarii Conferintei Anuale a SSMR pentru anul 2011.

Raspund: M. Trifu, C. Alexandrescu

 

6. Comisia de acordare a Diplomei de excelenta a SSMR va intreprinde demersurile necesare pentru a putea acorda aceasta distinctie cu ocazia Conferintei Anuale.

Raspund: R. Gologan, E. Paltanea

7. Biroul SSMR va face toate demersurile necesare pentru ca SSMR sa sprijine participarea Romaniei la OIM 2010.

Raspund: R. Gologan, C. Alexandrescu

 

8. Biroul va elabora un plan concret de masuri pentru organizarea Centenarului SSMR si a Anului Matematicii in Scoala Romaneasca. 

Raspunde: Biroul

 

9. Se va urmari in continuare raspandirea prin orice mijloace (mass media, conferinte, discutii cu factori de decizie) a rolului SSMR in viata societatii romanesti, ca reprezentant profesional al matematicienilor si implicit al educatiei matematice, in spiritul dezvoltarii unui rationament logic modern si general. Se va avea, de asemenea, in vedere obtinerea de sponsorizari, pentru a putea pastra preturi accesibile la GMB.

Raspunde: Biroul

 

IV. Alte activitati

 

1. Colegiul pentru Planul de Invatamant si Programa Scolara va finaliza elaborarea, in timp, a unei propuneri de programa scolara de matematica pentru intreg ciclul preuniversitar. Se vor consulta in acest sens propunerile venite din teritoriu, ca urmare a intalnirilor de lucru pe teme de programe din filiale. Dupa finalizare, aceasta va fi pusa la dispozitia comunitatii matematice pentru discutii, propuneri, completari. Forma finala a programei va fi prezentata factorilor de decizie din invatamant, ca propunere a comunitatii profesionale a matematicienilor din Romania.

Raspund: R. Gologan, D. Stefanescu

 

2. Se vor continua demersurile pentru donarea unei parti a fondului de periodice al SSMR bibliotecii Facultatii de Matematica, in conditiile pastrarii accesului liber al membrilor SSMR.

Raspund: D. Stefanescu, L. Ornea, L. Dumitrica

 

3. Se va continua reactualizarea listei de schimburi a publicatiilor SSMR cu parteneri din tara si strainatate.

Raspund: D. Stefanescu, R. Gologan

 

4. Se vor actualiza in permanenta informatiile prezentate pe site-ul Societatii. In mod special, toate activitatile filialelor, cu date precise vor fi prezentate la zi atat pe web cat si in numerele 1 si 6 ale GMB.

Raspund: R. Gologan. N. Sanda, L. Dumitrica

 

5. Se vor continua demersurile pentru dobandirea imobilului din Calea Grivitei si pentru continuarea protocolului privind constructia din Rasuri. In acest sens, pana la 1 aprilie 2010, Biroul va primi o informare asupra demersurilor intreprinse.

Raspund: R. Gologan, D. Stefanescu, A. Constantinescu

 

6. Va fi urmarita realizarea programului manifestarilor legate de aniversarea Centenarului SSMR din 2010 si a Anului matematicii in scoala romaneasca.  Va fi alcatuit un plan concret pana la 20 februarie 2010.

Raspund: R. Gologan, D. Stefanescu, M. Trifu, W. Boskoff, C. Alexandrescu, M. Olteanu, A. Halanay, L. Dumitrica

 

7. Vor fi organizate expozitii de matematica in judete, iar, in luna noiembrie, va fi inaugurat Muzeul Matematicii la Bucuresti.

Raspund: D. Stefanescu, M. Trifu

 

8. Se va convoca Conferinta Nationala Extraordinara a SSMR in luna noiembrie.

Raspund: R. Gologan, D. Stefanescu, M. Trifu, L. Dumitrica