Ordinea de zi

 

Şedinţa Consiliului Societăţii de Ştiinţe Matematice din România

23 ianuarie 2010

 

 

 

Ordine de zi

 

 

 

1.    

Prezentarea raportului Biroului Consiliului privind activităţile organizate de S.S.M.R. în anul 2009.

2.    

Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a S.S.M.R. pe anul 2009.

3.    

Prezentarea şi aprobarea proiectului Programului de activităţi al S.S.M.R. pentru anul 2010.

4.    

Prezentarea şi aprobarea proiectului de buget pentru anul 2010.

5.    

Prezentarea şi aprobarea schemei de încadrare a personalului S.S.M.R. pentru 2010.

6.    

Stabilirea şi aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru pentru anul 2010.

7.    

Măsuri privind convocarea Conferinţei naţionale extraordinare a S.S.M.R. în vederea modificării statutului.

8.    

Măsuri privind organizarea sărbătoririi centenarului S.S.M.R. şi a „Anului matematicii în şcoala românească”.