Lectori şi conferinţe propuse

Şcoala de vară pentru profesorii de matematică

Buşteni, 27 iulie – 6 august 2009

 

 

Lectorii şi conferinţele propuse

 

 

Prof. Dr. Dumitru Buşneag – Universitatea din Craiova

Elemente de teoria categoriilor în matematica preuniversitară.

 

Conf. Dr. Cătălin Gherghe – Universitatea din Bucureşti

Metode de teoria codurilor în probleme de tip OIM

Geometria pe inţelesul tuturor.

 

Conf. Dr. Alexandru Gica – Universitatea din Bucureşti           

Probleme de ordin în baraje şi la OIM.

Analiza matematică şi teoria numerelor. Probleme.

 

Prof. Dr. Radu Gologan – Universitatea Polithenică din Bucureşti

Olimpiada Internaţionala de Matematică - Bremen 2009.

 

Prof. Dr. Valeriu Guţu – Universitatea de Stat din Republica Moldova

De ce tabela valorilor funcţiilor trigonometrice este aşa de mică?

Bilete cu noroc şi funcţii generatoare.

 

Conf. Dr. Eugen Păltănea – Universitatea ”Transilvania” din Braşov

Extinderi ale unor criterii clasice de convergenţă.

Drumuri laticiale. Drumuri aleatoare.

 

Conf. Dr. Dragoş Popescu – Universitatea din Bucureşti          

Teoria cuplajelor şi aplicaţii (I).

Teoria cuplajelor şi aplicaţii (II).

 

Prof. Dr. Constantin Popovici – Universitatea din Bucureşti

Întregi pătratici.

Unicitatea descompunerii în factori primi ai întregilor pătratici.

 

Prof. Dr. Doru Ştefănescu – Universitatea din Bucureşti           

De ce nu ne este frică de polinoame.

Cum cultivăm Istoria Matematicii?

 

Prof. Dr. Ioan Tomescu – Universitatea din Bucureşti, Membru corespondent al Academiei Române

Aspecte metodice privind predarea noţiunilor de combinatorică în liceu.

Poliedre convexe şi grafuri planare, fulerene şi lema lui Sperner.

Blocuri design, triplete Steiner, grafuri bipartite şi implicaţii asupra problemelor de olimpiadă.

 

Conf. Dr. Andrei Vernescu – Universitatea ”Valahia” din Târgovişte

Explicitarea unor şiruri definite recurent.

Exemple şi contraexemple în analiza matematică de clasele a XI-a şi a XII-a.

Câteva rezultate şi formule completare referitoare la integrala Riemann a funcţiilor continue