Informaţii

   RMS SOCIETATEA DE ŞTIINŢE MATEMATICE DIN ROMÂNIA

FONDATĂ ÎN 1910

                                               

                                                                                             

            S.S.M.R. va organiza şi în acest an, în localitatea Buşteni, Cursurile de perfecţionare pentru profesorii de matematică.

În legătura cu aceasta, facem următoarele precizări:

 

  1. Pot participa la cursuri membri sau nemembri ai S.S.M.R. care vor completa cererea tip anexată prezentei adrese, cerere care va fi vizată de filiala S.S.M.R. de care aparţin. De asemenea, în măsura în care doresc, aceştia pot fi însoţiţi de membri ai familiei, pentru care vor fi achitate costurile integrale.
  2. Cursurile se vor desfăşura în perioada 27 iulie – 6 august 2009. Cazarea se va face începând cu data de 27 iulie, după ora 12.00.
  3. Costurile de participare sunt:
    1. 40 lei /zi/persoană, adică 400 lei cazarea pe parcursul întregii perioade a cursurilor (costurile includ şi taxa pentru închirierea sălii de cursuri, taxa de staţiune şi taxa de salvamont);
    2. 50 lei /persoană, pentru cei care solicită numai participarea la cursuri, fără cazare.

Costurile pot varia, în final, cu un procent de plus 10%, în funcţie de numărul total de participanţi.

  1. Cazarea se va face la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Str. Paltinului, nr. 16, Buşteni (fostul CEPECA) în camere de două persoane, cu grup sanitar propriu. Menţionăm că, faţă de anii precedenţi, condiţiile de cazare sunt mult îmbunătăţite, fiind schimbate instalaţiile sanitare şi mobilierul, iar fiecare cameră fiind dotată cu TV color. Cursurile se vor desfăşura în sala de conferinţe a aceluiaşi centru.
  2. După informaţiile pe care le avem până la ora actuală, urmează ca, în decursul lunii iunie, să fie dată în folosinţă cantina-restaurant a centrului, astfel încât cei care vor dori să ia masa în incinta centrului vor avea această posibilitate. Nu cunoaştem încă costurile.

6.  Cei interesaţi să participe vor trimite, până la 1 iulie a.c., cererea tip completată şi vizată de filiala         

     S.S.M.R., precum şi suma de 400 lei, reprezentând costul cazării, respectiv 50 lei pentru cei care nu  

     solicită cazare. Cererile şi costurile participării vor fi expediate prin poştă, pe adresa S.S.M.R., Str.

     Academiei, nr. 14, sector 1, 010014 Bucureşti. Pe mandatul poştal se va menţiona după adresă

     „pentru Robicek Ion”.

7.  Înscrierea la cursuri se va face în limita locurilor disponibile şi în ordinea depunerii banilor de

     către participanţi.

8. Participarea nu se poate face decât integral (toată perioada) pentru a putea fi eliberată, la sfârşit, adeverinţa de absolvire.

9. În ultima zi a cursului va fi organizată Prima sesiune de vară de comunicări metodico-ştiinţifice a S.S.M.R., prilejuită de cursuri. Pot participa cursanţii, precum şi orice alte persoane interesate. Lucrările prezentate vor trebui să aibă un caracter original pentru a putea fi incluse pe agenda sesiunii. Cei interesaţi vor depune textul integral al comunicării fie în prima zi a cursurilor, fie anterior, la sediul S.S.M.R. (persoană de contact Luminiţa Dumitrică). O comisie stabilită de conducerea S.S.M.R. va stabili ce lucrări vor fi incluse în programul sesiunii. Participanţii la sesiunea de comunicări vor primi o diplomă de participare.

Se pot solicita informaţii suplimentare la sediul S.S.M.R, telefon 021 314 46 53, e-mail office@rms.unibuc.ro, fax 021 312 40 72, persoană de contact Luminiţa Dumitrică, secretara cursului.