Programul ştiinţific

PROGRAMUL CONFERINŢEI

 

Vineri, 1 mai 2009

 

10.00-16.00     Primirea participanţilor – Colegiul Naţional

”Samuil Vulcan” Beiuş

 

17.00–17.30    Deschiderea Conferinţei – Sala mare a Primăriei Municipiului Beiuş

 

17.30–19.00    CONFERINŢE ÎN PLEN - Sala mare a Primăriei Municipiului Beiuş

 

Moderator: Dorel Duca

 

·        17.30–18.00- Radu Gologan – Modelul gazului Lorenz în hexagon

·        18.00–18.30- Doru Ştefănescu – Standarde de editare şi tipărire matematică

·        18.30–19.00- Alexandra Şcerbacova – The solvability and properties of solutions of one Wiener-Hopf type equation in a singular case

 

Sâmbătă, 2 mai 2009

 

9.00–10.30      CONFERINŢE ÎN PLEN - Sala mare a Primăriei Municipiului Beiuş

 

Moderator: Doru Ştefănescu

           

·        9.00–9.30- Petru T. Mocanu – Subordonări şi superordonări diferenţiale în planul complex

·        9.30–10.00- Dorel Duca – Generalizări ale noţiunii de punct de optim (extrem)

·        10.00–10.30- Căuş Daniela, Petru Dragoş - Raportarea metodelor de rezolvare a problemelor de geometrie la conţinutul lor

 

10.30–16.00 Pauză

 

16.00 -  COMUNICĂRI PE SECŢIUNI - Colegiul Naţional ”Samuil Vulcan” Beiuş

 

Secţiunea 1.1: Cercetare matematică

Algebră, Geometrie şi Topologie, Matematici aplicate

 

Sala 23, Parter

 

Moderator: Radu Gologan

 

·        16.00–16.15- Codruţa Chiş, Mihai Chiş - On some minimal counterexamples in group theory, I

·        16.15–16.30- Mihai Croitoru – Spaţii metrice. Geometrii

 

·        16.30–16.45- Claudia Buran, Florentina Hora – Metoda lui Gauss. Aplicaţii informatice

·        16.45–17.00- Ana-Maria Dobriţoiu, Maria Dobriţoiu – O metodă numerică de aproximare a soluţiei unei ecuaţii integrale din teoria epidemiilor

 

17.00–17.30 – Pauză

 

·        17.30–17.45- Loredana Florentina Galea – A class of multivariate approximation operators via good and special weakly Picard operators

·        17.45–18.00- Tiberiu Oproiu, Elisabeta Ana Pica – Decorative elements with astronomical subjects on medieval buildings in Transylvania

·        18.00–18.15- Marius Drăgan, Sorin Rădulescu – Calculul unor probabilităţi geometrice

·        18.15-18.30- Adriana Voicu – Încercare de dizertaţie în mecanica cerească

 

Secţiunea 1.2: Cercetare matematică

Analiză matematică

 

Sala 24, Parter

 

Moderator: Gheorghe Sorin Gal

 

·        16.00–16.15- Mugur Alexandru Acu, Eugen Constantinescu - On some subclasses of α-convex functions

·        16.15–16.30- Daciana Alina Alb Lupaş - A note on differential subordinations using Sălăgean and Ruscheweyh operators

·        16.30–16.45- Radu Ioan Boţ, Adela Elisabeta Capătă – Existence results and gap functions for the generalized equilibrium problem with composed functions

·        16.45–17.00- Tania Luminiţa Costache, Mariana Zamfir – On the regular projective representations of discrete groups

 

17.00–17.30 – Pauză

 

·        17.30–17.45- Adriana Cătaş - A note on the radius of starlikeness of a certain class of analytic functions defined by a generalized Sălăgean operator

·        17.45–18.00- Cristian Chifu, Ionuţ Traian Luca – The positivity of Green’s matrix associated to weakly second order elliptic systems

·        18.00–18.15- Tania Luminiţa Costache – Projective covariant representations on Hilbert C*-modules associated with invariant multi-linear maps and extensions on twisted crossed products

·        18.15-18.30- Alina Ramona Baiaş - Pseudoinvexitate, eficienţă şi dualitate în optimizarea multicriterială

 

Secţiunea 1.3: Cercetare matematică

Analiză matematică

 

Sala 25, Parter

 

Moderator: Petru Dragoş

 

·        16.00–16.15- Adrian Diaconu – Observaţii asupra proprietăţilor funcţiilor trigonometrice circulare şi ale funcţiilor hiperbolice

·        16.15–16.30- Dorel Duca, Eugenia Duca – Puncte şa parametrice

·        16.30–16.45- Ionuţ Traian Luca – Optimizare dinamică, aplicaţii în vânzări

·        16.45–17.00- Dan Ştefan Marinescu – O caracterizare a spaţiilor prehilbertiene şi aplicaţii ale sale

 

17.00–17.30 – Pauză

 

·        17.30–17.45- Anca Grad – Converse duality for a new Fenchel dual problem in vector optimization

·        17.45–18.00- Delia Nechita – Funcţii D. C.

·        18.00–18.15- Ion Bursuc - Generalizări şi rafinări ale inegalităţii Hermite-Hadamard

 

Secţiunea 2: Problem solving

Algebră, Analiză matematică, Geometrie

 

Sala 26, Parter

 

Moderator: Mircea Trifu

 

·        16.00–16.15- Ioan Cuc - Observaţii asupra unor tipuri de şiruri: progresii armonice şi pătratice

·        16.15–16.30- Liviu Călin Vlas – Teorema lui Lagrange generalizată. Aplicaţii

·        16.30–16.45- Ioan V. Maftei – Asupra unor inegalităţi geometrice

·        16.45–17.00- Ionel Tudor – Noi tipuri de progresii

 

17.00–17.30 – Pauză

 

·        17.30–17.45- Dan Ştefan Marinescu, Ioan Şerdean – Un criteriu de monotonie pentru raportul a două funcţii

·        17.45–18.00- Petru Marian Braica, Ovidiu Pop - Refinements of some known inequalities

·        18.00–18.15- Sorin Noaghi - Utilizarea coordonatelor baricentrice în geometria triunghiului

·        18.15–18.30- Emilia Copaciu – Metode de stabilire a monotoniei unei funcţii

·        18.30–18.45- Mariana Zamfir – About sphere with Mathcad

·        18.45–19.00- Ioan Ucu Crişan, Zoia Crişan – Unele probleme date la concursuri de matematică în Arad, Timişoara, Gyula, Miami. Soluţii şi generalizări

 

Secţiunea 3.1: Didactică matematică. Istoria matematicii

 

Sala 27, Parter

 

Moderator: Gheorghe Tirla

 

·        16.00–16.15- Angela Blaga, Cristinel Blaga – Rezolvarea unor probleme cu ajutorul transformărilor geometrice

·        16.15–16.30- Viorica Cornelia Bronţ - Caiet cu teste de jocuri didactice folosite la ora de matematică pentru copii cu C.E.S.

·        16.30–16.45- Cristian Pop, Vasile Şerdean – Asupra unor probleme din Gazeta Matematică

·        16.45–17.00- Dumitru Teodor Vălcan – Predarea-învăţarea matematicii-act comunicaţional

 

17.00–17.30 – Pauză

 

·        17.30–17.45- Roxana Diaconescu – Asupra predării unor noţiuni de combinatorică la cercurile de elevi la clasele V-VI

·        17.45–18.00- Laurenţiu Modan – Despre Profesorul Laurenţiu Panaitopol, aşa cum l-am cunoscut

·        18.00–18.15- Ana-Maria Negrea – Învăţarea prin problematizare

·        18.15-18.30- Maria Popescu – Valorizarea reprezentărilor grafice în studiul funcţiilor

·        18.30–18.45- Cleopatra Olaru, Liviu Constantin Olaru – Probleme de astronomie

·        18.45-19.00- Mihai Gavriluţ, Zenovia Rădulescu – O aplicaţie a inegalităţii lui Schur

 

Secţiunea 3.2: Didactică matematică. Istoria matematicii

 

Sala 28, Etajul I

 

Moderator: Cristian Pop

 

·        16.00–16.15- Ionel Stelian Copil, Olimpia Copil – Concursul de matematică ”Ştefan Musta”

·        16.15–16.30- Anişoara Cojocaru – Dezvoltarea creativităţii în orele de matematică la ciclul primar

·        16.30–16.45- Mihai Gavriluţ, Adriana Petrovici – Observaţii asupra unor inegalităţi

·        16.45–17.00- Maria Campău, Mărioara Costăchescu – Figuri feminine în istoria matematicii

 

17.00–17.30 – Pauză

 

·        17.30–17.45- Mihai Haivas, Ioan V. Maftei – Ion Barbu-Dan Barbilian, primele începuturi

·        17.45–18.00- Cristina Diana Costandache – Matematica în artă

·        18.00–18.15- Elena Chirea - Traian Lalescu-un matematician peste ani

·        18.15-18.25- Maria Năstăselu – Aplicaţii ale funcţiilor convexe

·        18.25–18.35- Daniela Adina Topan – Scurt istoric al numerelor prime

·        18.35–18.45- Mărioara Costăchescu – Amintiri cu şi despre profesorul Mihai Gavriluţ

 

 

Duminică, 3 mai 2009

 

 

9.00-11.00       MASĂ ROTUNDĂ: Probleme de didactica

matematicii

Colegiul Naţional  ”Samuil Vulcan” Beiuş

 

Moderator: Dorel Duca