Concurs interdisciplinar de matematică în limbi străine "Mathmoiselle"
ediţia a IX-a

Proiect cuprins în CAERI /poziția 254

    În data de 05.06.2019 se va desfăşura cea de-a IX-a ediţie a Concursului interdisciplinar de matematică în limbi moderne "Mathmoiselle", organizat de Colegiul Naţional "Sfântul Sava" în parteneriat cu Societatea de Ştiinţe Matematice din România, cu acordul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Proiectul este inclus în CAERI 2019/ 254.
    Proiectul are ca scop principal realizarea în bune condiţii a unui concurs de matematică, cu subiecte redactate în limbi moderne: engleză, franceză şi germană.
    Organizatorii concursului consideră că prin acest proiect se oferă elevilor oportunitatea de a-şi pune în valoare atât spontanetitatea, creativitatea, logica matematică, deprinderile de calcul numeric cât şi competenţa de a comunica într-o limbă străină. Totodată, profesorilor de matematică li se oferă ocazia realizării de parteneriate eficiente şi perfectarea lucrului în echipă cu colegi din alte arii curriculare.


Obiectivele specifice ale proiectului
:

  • Revitalizarea şi menţinerea interesului pentru matematică a elevilor de ciclurile gimnazial şi liceal;
  • Utilizarea noţiunilor de vocabular din limbile moderne în contexte variate;
  • Testarea aptitudinilor de comunicare într-o limbă străină, precum şi a cunoştinţelor de matematică, într-o manieră ludică;
  • Implicarea profesorilor în parteneriate şcolare şi schimburi de experienţă.

Concursul se adresează elevilor de gimnaziu (clasele V-VII) şi de liceu (clasele IX-XI) profil M1 (mate-info) și M2 (științele naturii, tehnologic).

Subiectele, de tip grilă, sunt redactate în limbi moderne (engleză, franceză sau germană) şi sunt structurate astfel:

  • 3 itemi de calcul numeric;
  • 3 itemi de logica, creativitate si inteligenta verbala;
  • 2 probleme cu caracter practic-aplicativ;
  • 1 problemă cu răspuns deschis, cu redactarea în limba modernă pentru care s-a optat.

    Concursul are o durată de 120 de minute şi se organizează la nivelul fiecărei unităţi şcolare partenere implicate în proiect. Subiectele vor fi transmise în ziua concursului, în arhivă parolată, la adresele de e-mail comunicate de şcolile înscrise în proiect.

   Data concursului: 5.06.2019
   Data limită de înscriere: 15.05.2019

   NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

    Înscrierea se va face prin completarea unui formular online de către fiecare membru al proiectului la nivelul școlii până la data de 15 mai.

    Mai multe detalii legate de modalitatea de înscriere şi modele de subiecte găsiţi pe pagina proiectului www.ssmr.ro/mathmoiselle.

    Pentru lămuriri suplimentare puteţi contacta echipa de proiect la adresa de e-mail: concurs@mathmoiselle.com

    Coordonatori proiect: prof. Roxana GOGA şi prof. Agenna Nicoleta IONESCU-MAZILU.