Comenzile efectuate in perioada 21.07.2024 - 01.09.2024 vor fi livrate incepand cu data de 02.09.2024.

 

Romanian - American Foundation RMS

Romanian-American Foundation

Societatea de Ştiinţe Matematice din România

    Program: Curriculumul românesc la matematică, reflecţii şi direcţii viitoare

    Scop: Programul își propune definirea unei poziţii oficiale a SSMR privind direcţii concrete de acţiune în sensul reformării educaţiei matematice şi a curriculumului în învăţământul preuniversitar astfel încât să fie mai bine adaptat contextului social actual.

    Finanţator: Romanian-American Foundation

    Durata programului: 1 an (Februarie 2016 – Februarie 2017)

    Context

    Într-un sondaj realizat anul trecut, de către Consiliul Naţional al Elevilor, cu privire la diferite aspecte ale sistemului de învăţământ din România, reiese faptul că:

 • 78% dintre elevi nu consideră curriculumul corelat la așteptările, nevoile şi interesele lor
 • 60% consideră că, în forma actuală, curriculumul nu îi pregătește pentru piața muncii
 • 49% dintre elevi au considerat că în sistemul de învățământ preuniversitar nu le-au fost puse în valoare abilitățile și competențele
 • 34% consideră că doar o mică parte din ce au învățat la școală are utilitate practică.

    Concluziile acestui studiu arată şi faptul că, în cazul curriculumului școlar, problemele majore stau în aplicarea curriculumului și în modul de relaționare profesor-elev de la clasă mai mult decât într-o problemă relevată la nivel naţional.

    De asemenea, interesul tot mai scăzut al elevilor pentru matematică, reflectat şi în rezultatele din ce în ce mai slabe la examenele naţionale şi la testările internaţionale (la ultimul studiu PISA din 2012 România s-a plasat pe locul 49 la matematică, din 65 de ţări şi economii evaluate) au dus la iniţierea de către Ministerul Educaţiei a procesului de (re)definire a curriculei la matematică şi a planului cadru de învăţământ.

    În acest context, proiectul îşi propune stimularea implicării directe a profesorilor de matematică, în discuţii şi dezbateri privind rolul educaţiei matematice şi cum se reflectă acesta în noul curriculum.

    Obiective

 • Iniţierea profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar în bune practici privind educația matematică și reforma curriculară din alte țări
 • Facilitarea implicării profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar în discuții și dezbateri privind educația matematică și curriculumul la matematică în România
 • Definirea unui document oficial de poziție a SSMR cu privire la principalele direcții de acțiune în educația matematică şi curriculum.

Activităţi

Activităţile au în vedere dezvoltarea de expertiză internă şi organizarea de discuţii deschise cu profesorii. În acest sens, a fost creat un grup de lucru care reuneşte 20 de profesori de matematică din învăţământul preuniversitar, 6 experţi în educaţie matematică şi alţi specialişti în educaţie.

Pe durata proiectului vor fi organizate două ateliere de lucru şi două conferinţe, care au drept finalitate dezvoltarea unui document oficial de poziţie care să ilustreze o viziune integrată a grupului de lucru şi să conţină propuneri şi direcţii concrete cu un impact real şi efecte de îmbunătăţire a educaţiei matematice şi a curriculumului.

Rezultate aşteptate

 1. Un document oficial care să cuprindă:
  • Un material documentat despre principalele domenii cheie din educația și curriculumul la matematică la nivel internațional
  • Un material documentat (diagnoză) asupra situației educației și curriculumului la matematică din România
  • Un material cu linii concrete de acțiune și exemple care să ducă la îmbunătățirea și reformarea educației matematice și a curriculumului.
 2. Versiunea preliminară a unui ghid adresat profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar care cuprinde idei și modele pentru predarea matematicii.

    Managerul programului: Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR) (ssmr.ro // magazin.ssmr.ro // gazetamatematica.ro //facebook.com/ssmr.ro) a fost fondată în 1910 şi are drept scop îmbunătăţirea educaţiei matematice, a formării şi cercetării. SSMR editează şi distribuie la nivel naţional şi internaţional un număr mare de publicaţii (de informare şi formare, inclusiv Gazeta Matematică). SSMR se bucură de suport şi recunoaştere din partea Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice şi este acreditată ca furnizor de formare de specialitate, ceea ce îi permite să elibereze certificate pentru profesori.