Societatea de Științe Matematice din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi în redacția Gazetei Matematice și a Suplimentului cu Exerciții al Gazetei Matematice:

 • redactor (liceu) – 2 poziții
 • redactor (primar și gimnaziu) – 3 poziții
 • membru în comitetul de redacție – 6 poziții

    Pentru înscrierea la concurs, candidații vor trimite la adresa de mail office@rms.unibuc.ro următoarele documente:

 1. scrisoare de intenție (format PDF) - descarcă model;
 2. curriculum vitae (format PDF).

    Concursul se va desfășura în perioada 1-5 octombrie 2021 și va conține următoarele probe:

    1. Pentru pozițiile de redactor:

 • Redactarea a două probleme (enunț + soluție) în Latex
 • Recenzarea a trei probleme primite pe adresa redacției pentru publicarea în Gazetă/Supliment
 • Corectura unui text matematic (articol/listă de probleme propuse /probleme rezolvate)

    2. Pentru pozițiile de membru în comitetul de redacție:

 • Recenzarea a trei probleme primite pe adresa redacției pentru publicarea în Gazetă/Supliment
 • Corectura unui text matematic (articol/listă de probleme propuse /probleme rezolvate)

    Detalii privind probele de concurs:

a) Redactarea a două probleme (enunț + soluție) în Latex

 • candidații vor primi pe e-mail două probleme (însoțite de soluțiile autorilor) în format PDF;
 • redactarea enunțurilor și a soluțiilor va urmări modul de redactare din secțiunea de probleme rezolvate a Gazetei Matematice;
 • la enunțuri se pot face ajustări de text sau reformulări (modificări minore), cu păstrarea ideii problemei;
 • soluțiile pot fi însoțite de figuri sau comentarii metodice

b) Recenzarea a trei probleme primite pe adresa redacției pentru publicarea în Gazetă/Supliment

 • candidații vor primi pe e-mail trei probleme (însoțite de soluțiile autorilor) în format PDF, propuse pentru a fi publicate în Gazeta Matematică sau în Suplimentul Gazetei Matematice;
 • pentru fiecare problemă se va motiva (în max. 5 rânduri) una dintre următoarele recomandări:

- publicare în Gazeta Matematică (eventual cu observații/ajustări de text)
- publicare în Suplimentul Gazetei Matematice (eventual cu observații/ajustări de text)
- respingerea propunerii de publicare a problemei

c) Corectura unui text matematic (articol/listă de probleme propuse /probleme rezolvate)

 • candidații vor primi pe e-mail un fișier PDF de cel mult trei pagini;
 • corecturile minore vor fi evidențiate în PDF prin comentarii (sau prin scanarea corecturilor scrise de mână pe documentul printat);
 • comentariile mai lungi, propunerile de modificare sau corecturile majore (dacă sunt necesare) se vor trimite în fișier separat.

    Organizarea concursului

01.09 - 30.09 2021 - înscrierea candidaților
01.10.2021, ora 18.00 - trimiterea fișierelor care conțin probele de concurs către candidați
03.10.2021, ora 20.00 - încărcarea fișierelor care conțin răspunsurile la probele de concurs pe o platformă dedicată (Google Drive)
05.10.2021 - comunicarea rezultatelor