Codul de Etică al Societăţii Europene de Matematică
(The Code of Ethics of the European Mathematical Society)

    Societatea Europeană de Matematică (Eurpean Mathematical Society, abr. EMS) a fost înfiinţată în anul 1991 cu scopul principal de a reprezenta comunităţile matematice europene în structurile administrative ale viitoarei comunităţi europene lărgite. Evident, prin asocierea societăţilor naţionale, acest organism urmăreşte în acelaşi timp coagularea unui consens pentru educaţia şi cercetarea matematică de pe continent. Pe parcursul dezvoltării ei, EMS a devenit şi un propagator de cultură matematică prin publicaţii de înalt standard, prin proiecte cu finanţare europeană, prin congrese dedicate cercetării şi educaţiei matematice şi chiar prin susţinerea cauzei cercetării matematice la Comisia Europeană.
    Un rol esenţial în viaţa Societăţii Europene de Matematică îl joacă comitetele dedicate obiectivelor principale ale societăţii. Membrii acestora  sunt aleşi de către Comitetul Executiv, la propunerea membrilor individuali sau ai celor instituţionali (societăţi naţionale).
Unul dintre comitetele cele mai active este cel de Etică, înfiinţat în 2010 şi având două misiuni: una iniţială - de a alcătui un cod de etică al cercetării şi publicării de cercetare matematică şi o a doua  - de a discuta cazurile de încălcare ale acestuia şi a face recomandări instituţiilor care îl încalcă sau ai căror  membri  îl încalcă. Comitetul de Etică are 10 membri şi este condus de profesorul Arne Jensen  de la Universitatea Aalborg din Danemarca, un recunoscut specialist în fizica matematică cu îndelungată activitate de editor la reviste importante de matematică.
    Timp de 2 ani, comitetul s-a întrunit anual sau bianual, reuşind să pună la punct un material cuprinzător, dar condensat, numit Code of Practice (Codul de Etică) ce defineşte conduita etică în cercetarea, publicarea şi folosirea rezultatelor din domeniul matematicii.
Codul de Etică a fost aprobat de către Comitetul Executiv al EMS în şedinţa din octombrie 2012 de la Helsinki şi propus societăţilor naţionale, editurilor ce publică  matematică şi revistelor spre adoptare a ţinutei etice descrise. Pănă în prezent majoritatea societăţilor europene au luat act de documentul respectiv şi multe edituri de prestigiu sau reviste de matematică au anunţat adoptarea lui. Societatea de Matematică din România l-a adoptat la Adunarea Generală din martie 2013. Codul (Code of Practice of the Europeea Mathematica Society) poate fi consultat la adresa http://www.euro-math-soc.eu/files/COP-approved.pdf .
    Iată, spicuind în traducere, după prezentarea facută în Buletinul EMS de către presedintele comitetului, Arne Jensen:
Codul acoperă publicarea şi diseminarea cercetării matematice. Direcţiile la care codul face referire sunt:
-responsabilităţile autorilor,
-responsabilităţile editurilor şi editorilor,
-responsabilităţile referenţilor,
-responsabilităţile utilizatorilor de date bibliometrice.
În ceea ce priveşte autorii, se consideră o bună practică ca aceştia să acorde credit complet şi să citeze corect referinţele ce privesc contribuţia altora. In ultimii ani plagiatul a atins cote alarmante în ştiinţele matematice. Plagiatul este în totalitate non-etic.
În ceea ce priveşte editorii, se consideră o bună practică de a fi prezentate standardele de comportament etic în editare şi specificarea tuturor paşilor de urmat în investigarea şi apoi în răspunsul la eventuale acuzaţii de rea conduită.
În ceea ce priveşte editorii, aceştia vor evita conflictele de interese, de exemplu prin avantajarea propriilor lucrări sau ale studenţilor şi colegilor. Dacă editorii constată că lucrări sau părţi din lucrările de care au răspuns la editare sunt plagiate vor cere autorilor retragerea lor, iar dacă nu, vor publica ei înşişi o retractare.
Referenţii vor evita de asemenea cu totul conflictul de interese. În situaţiile ce par de acest tip vor discuta cu editorii oportunitatea activităţii lor şi vor acţiona numai cu acordul acestora. Referenţii nu vor utiliza informaţii obţinute din manuscrisele aflate la referat.
În ceea ce priveşte datele bibliometrice, utilizatorii vor fi atenţi la provenienţa acestora şi le vor folosi cu mare atenţie, prin înţelegerea relativităţii şi uneori a lipsei de reprezentativitate a acestora. Autorii, editorii şi editurile nu vor căuta să influenţeze artificial datele bibliometrice, factorii de impact şi numărul de citări pe care le pot genera în activitatea lor.
In ceea ce priveşte procedurile prevăzute în Cod, Comitetul de Etică va lua în discuţie cazurile individuale aduse în atenţia sa. Odată ce Comitetul acceptă să considere un caz conduită non-etică, va încerca să descopere faptele esenţiale. Comitetul va încerca mai întăi să medieze orice astfel de caz, iar în situaţia unui insucces va stabili concluziile sale. Acestea vor fi comunicate presedintelui EMS care va decide procedura de urmat.

    Comitetul de Etică speră ca în timp să îmbunătăţească acest cod prin experienţa ce o va dobândi. Şedinţa Comisiei de Etică a avut loc la Bucureşti în perioada 27-29 septembrie 2013, în organizarea Societăţii de Matematică din România.

    S.S.M.R. a adoptat Codul de etică pentru toate publicaţiile din România în care este implicată.

Radu Gologan
Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matematice din România
Membru al Comisiei de Etică a EMS