O recunoaştere a valorii şcolii matematice româneşti 
(Recognizing the Value of the Romanian Research in Mathematics)

    Abstract. The paper is devoted to a short presentation of the First Joint Meeting of the Romanian Mathematical Society and the Romanian Mathematical Society, held in Alba Iulia, Romania in June 2013. The author makes also some historical remarks concerning the two societies and on the high recognition of a great number of mathematicians with background in the Romaian mathematical education system.
    Key words: Mathematical research, American Mathematical Society, Romanian Mathematical Society, joint meeting, invited address, Romanian mathematicians.

    Cele două importante societăţi ale matematiceienilor români şi americani au o vechime de peste un secol şi o reprezentare importantă în viaţa matematică a ţărilor respective.

    Societatea Americană de Matematică (American Mathematical Society, abr. AMS) a fost înfiinţată la New York în 1888, purtând la început numele de Societatea Matematică din New York. În prezent este cea mai importantă organizaţie matematică din lume, cu peste 30.000 de membri, zeci de periodice publicate, unele printre primele 20 clasificate ISI, sute de cărţi de specialitate şi manuale editate. AMS oferă cercetării mondiale  cea mai mare bază de date de cercetători cu referate ale articolelor publicate de aceştia (Mathscinet Database). Începând cu anul 1900, AMS organizează anual, uneori cu celelalte organizaţii matematice mai mici din SUA, importante conferinţe de cercetare matematică, aşa numitele Joint Meetings of the AMS. A fi invitat să prezinţi o comunicare invitată  de o oră (invited address) la o astfel de conferinţă este considerată nu numai o onoare, dar în primul rând  o recunoaştere oficială a valorii cercetărilor matematice realizate.

    În acelasi timp, Societatea  Americană de Matematică este adesea consultată de executivul american pe probleme de cercetare şi educaţie de interes naţional, iar rapoartele periodice oferite de acestea fac ca importanţa cercetării fundamentale în SUA să fie bine înţeleasă de politicienii americani.

    Societatea de Ştiinţe Matematice din România (abr. SSMR sau în traducerea oficială Romanian Mathematical Society, abr. RMS) a fost înfiinţată în 1910 pe structura deja existentă a Gazetei Matematice (revistă apărută în 1895). De aceea prima titulatură, păstrată până în 1949, când a primit titulatura actuală, s-a numit Societatea Gazeta Matematică. Analog cu AMS, SSMR a organizat anual, încă de la înfiinţare, conferinţe de informare, de didactică matematică dar şi de cercetare. Multe dintre rezultatele importante obţinute de către matematicienii români, mai ales în perioada interbelică, au fost anunţate mai întâi în astfel de manifestări. În perioada anilor 1960-2000, SSMR s-a axat mai mult pe matematica şcolară, didactica matematică, pregătirea profesorilor şi concursurile de matematică. E de notorietate, dar şi o mândrie naţională faptul că Societatea de Ştiinţe Matematice este iniţiatoarea olimpiadelor internaţionale de matematici în 1959.

    După 2000 SSMR s-a restructurat masiv, după modelul marilor societăţi de profil. Astfel, cu toate ca 90% dintre cei peste 7000 de membri ai societăţii provin din mediul preuniversitar, rolul departamentelor de cercetare şi de învăţământ universitar creşte mereu în viaţa acesteia.  Exemplu stau valoarea ştiinţifică crescândă an de an a Conferinţelor Anuale ale SSMR, iar conferinţa comună cu AMS, prima de acest fel organizată în Europa Centrală şi de Est, despre care vom vorbi în continuare, întăreşte cele afirmate.

    Începând cu anii 1990, AMS a început un program de internaţionalizare a Conferinţelor sale (Joint Meetings), devenite aşa numitele International Joint Meetings. Acestea sunt organizate de cel mult două ori pe an în colaborare cu societăţi profesionale ale matematicienilor din ţări cu tradiţie matematică de excepţie. Astfel, au avut loc astfel de manifestări în colaborare cu societăţile matematice din ţări ale Europei occidentale, Japonia, Canada, Brazila, Coreea de Sud, Australia, o listă destul de restrânsă de altfel. Pentru organizarea unei astfel de conferinţe este necesar în primul rând recunoaşterea internaţională a tradiţiei matematice a ţării respective şi a societăţii matematice locale.

    Urmare a prestigiului crescând al cercetării matematice româneşti, realizată atât în centrele de cercetare şi universităţile din Romania, dar şi acolo unde cercetători români de prestigiu ocupă poziţii recunoscute împreună cu lobby-ul realizat de aceştia la AMS, Societatea de Ştiinţe Matematice din România a fost invitată să organizeze prima astfel de conferinţă comună cu AMS. Institutul de Matematică  Simion Stoilow, al Academiei Române, a fost desemnat, de comun acord, de cele două părţi ca partener al acestei conferinţe. Acesta deoarece  cea mai mare concentrare de producţie matematică românească se realizează la acest instuitut. Propunerea românească pentru locul de desfăşurare a fost Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia. În urma unei vizite a conducerii AMS la Alba Iulia pentru studierea infrastructurii necesare, s-a acceptat locul de desfăşurare şi perioada.

    Conferinţa a avut loc în perioada 27-30 iunie 2013, devenind cel mai mare eveniment matematic desfăşurat vreodată în România. Au participat peste 450 de matematicieni din întreaga lume. Lucrările s-au desfăşurat în plen (conferinţe invitate)  şi în cele 21 de secţiuni. Comitetul Ştiintific International (Program Committee, în tradinţia conferinţelor AMS) a fost ales prin votul celor trei părţi implicate. Au facut parte Marian Aprodu de la Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Romane (IMAR), Lucian Beznea de la IMAR şi Universitatea Bucureşti, Ioana Dumitriu de la Universitatea Washington, Seatle, Radu Gologan  de la SSMR şi Universitatea Politehnică Bucureşti, Tudor Raţiu de la Şcoala Politehnică Federală din Lausane, Daniel Tătaru de la Universitatea California, Berkeley, Yuri Tschinkel de la Institutul de Matematică Courant, New York şi Steven H. Weintraub, reprezentând Societatea Americană de Matematica.  Comitetul Ştiinţific  Internaţional a decis după propuneri şi dezbateri pe parcursul a mai bine de un an, prin vot secret,  ca invitaţi în plen (invited address) să fie matematicienii: Viorel Barbu de la Universitatea A.I. Cuza din Iaşi, Sergiu Klainerman de la Universitatea Priceton SUA, George Lusztig de la Massachusets Institute of Technology, Mihnea Popa de la Universitatea Illinois, Chicago, SUA, Ştefan Papadima de la Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române şi Dan Timotin de la  de la Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române. Considerăm o dovadă a  recunoaşterii excelenţei matematicii româneşti faptul că toate aceste personalităţi ale matematicii mondiale şi-au făcut studiile în universităţi româneşti, iar trei dintre ei sunt membri ai unor universităţi sau centre de cercetare din România. Remarcabil este şi faptul, ce a reieşit pe parcursul conferinţei, că matematica romănescă, produsă în România, a avut, în ultimele două decenii cea mai prolifică perioadă a istoriei ei. Aceasta s-a datorat liberei circulaţii a cercetătorilor în lume, contractelor internaţionale de cercetare, promovării tinerilor talentaţi  şi colaborării excepţionale cu diaspora din matematica românească.

    E important de remarcat că pe langă pleiada de mari matematicieni romani formaţi în perioada anilor 50-70 în România, ce sunt nume de prestigiu în mari centre de cercatare din lume şi amintesc aici pe Ciprian Foiaş, Viorel Barbu, Dan Burghelea, George Lusztig, Dan Voiculescu, Sorin Popa, Sergiu Klainerman, Florian Pop, Stefan Papadima, omiţând sigur încă cel puţin 20-30 de nume importante, există o mare producţie matematică de excepţie in domenii de cercetare extrem de actuale, datorate unor matematicieni tineri ca Daniel Tataru, Andrei Teleman, Andrei şi Sergiu Moroianu, Ciprian Manolescu şi Adrian Ioana (ambii câştigători la Congresul Societăţii Europene de la Kracovia al marelui premiu al EMS acordat la fiecare patru ani primilor 10 cei mai importanţi matematicieni sub 35 de ani cu origine europeană), Mihnea Popa şi sigur lista poate continua cu pagini întregi.
Trebuie remarcată în acelaşi timp şi contruibuţia remarcabilă a Universităţii din Alba Iulia la reuşita acestui festival mondial al matematicii prin buna organizare locală, prin calitatea acţiunilor culturale  ce le-au însoţit pe cele matematice.

    Cu siguranţă a fost un moment ce a întărit percepţia lumii matematice pentru excelenţa cercetării matematice romăneşti şi implicit a educaţiei matematice din aceste locuri, pe care suntem datori să o păstrăm cu toate tendinţele ce îmbolnăvesc adesea şcoala românească.
Închei cu un prim scurt raport al secretarului general adjunct la AMS, al profesorului  Steven Weintarub, publicat pe siteul AMS: "The meeting was a great success in all regards. The scientific program, organized by representatives of both societies, included plenary speakers from each society, and 21 special sessions. The opening ceremony, at which various dignitaries spoke, was followed by a full day of mathematics talks, and a lavish reception in the evening ... Everything went without a hitch, and even the weather cooperated."

Radu Gologan,
Universitatea Politehnică Bucureşti
şi
Societatea de Ştiinţe Matematice din România
radu.gologan@imar.ro