Acreditarea scolii de vara


Societatea de Ştiinţe Matematice din România va organiza şi în acest an, în localitatea Buşteni, Cursurile de perfecţionare pentru profesorii de matematică.

Cursurile sunt acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform ordinului ministrului nr. 4486/23.06.2011 (15 credite transferabile).

În vederea obţinerii atestatului de formare continuă a personalului didactic, fiecare cursant va avea un dosar personal conţinând copii ale actului de identitate şi a diplomei de licenţă - certificată de unitatea şcolară la care lucrează – precum şi de o adeverinţă de la locul de muncă.