Conferința Națională de Educație  Matematică
2-3 noiembrie 2013, București

    Lista comunicărilor

  • Formare şi Comunicare Matematică

        Gabriel Vrânceanu: De ce matematica este o ştiinţă iar predarea ei o artă
        Ioana Rădulescu: Metode moderne versus tradiţionale în matematică
        Felicia Gabriela Neamţu, Laura Dobre, Cristinel Serghie Edison: Aplicaţii ale matematicii

  • Strategii de Rezolvare şi Inventare a Problemelor

        Marian Cucoaneş: O demonstraţie a teoremei lui Pascal utilizând numere complexe
        Ilenuţa Buhai: Despre inegalităţi
        Ionel Tudor: Strategii de rezolvare a ecuaţiilor de grad 4
        Mirela Pitu, Corina Cernat: Metoda de rezolvare a problemelor
        Leonard Giugiuc: Nonconformismul în matematică

  • Matematică în Cotidian

        Maria Popescu, Agenna N. Ionescu, Georgiana Goga: Utilizarea exemplelor din viaţa cotidiană în predarea-învăţarea funcţiei de gradul al II-lea
        Florin-Constantin Enache: Modele statistice ale variabilelor aleatoare evaluate în studiile de bioechivalenţă
        Graţiela Calcan: Frumuseţea spiralei logaritmice în cotidian
        Viorica Dogaru: Mundum regunt numeri
        Andrei Răzvan Băleanu, Andrei Mihai Iancu: Sugestii pentru orele de matematică
        Mariana Stoica, Manuela Stroie: Probleme de concurs inspirate din cotidian
        Alina-Elena Grecu: Matematica în aer liber
        Gheorghe Dârstaru: Matematia în viaţa cotidiană

  • Utilizarea Tehnologiilor Informaţionale în Educaţia Matematică

        Roxana Kifor, Marcela Mihai: Lecțiile mele virtuale
        Ciprian Creţu: Aplicaţii ale tehnologiilor informaţionale în educaţia matematică
        Adrian Muscalu: Culegerile electronice de probleme - o alternativă la cele clasice
        Daniela Ţilică: Adaptarea şi personalizarea aplicaţiilor software în lecţiile de matematică
        Aurelia Florea: Educaţia matematică prin site-uri tematice
        Mihaela Gît: Matematica prin proiecte e-Twinning
        Mihaela Gabor, Monica Muşetoiu: Testarea online   

  • Sesiune de postere

        Laurenţia Narcisa Lemnaru, Carmen-Elena Voiculescu: Cât de necesară este matematica?
        Livia Gina Tănasa: Matematicienii demonstrează existenţa lui Dumnezeu
        Anca Stoleriu, Roxana Stanciu: Consideraţii asupra strategiilor de inventare a problemelor