Comenzile efectuate in perioada 21.07.2024 - 01.09.2024 vor fi livrate incepand cu data de 02.09.2024.

 

REGULAMENT GENERAL
Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro

 

Concursul are ca scop cultivarea aptitudinii elevilor de a rezolva, generaliza şi comenta problemele de matematică, dobândirea deprinderilor de exprimare corectă, în scris şi oral, şi de utilizare eficientă a calculatorul în procesul de instruire.

Vechile concursuri anuale ale Gazetei Matematice precum şi Concursul anual al rezolvitorilor „Nicolae Teodorescu” sunt reluate şi continuate într-o formă nouă, în condiţiile de mai jos.

 1. La concurs pot participa elevi din clasele IV-XII, de la şcolile din ţară şi străinătate, abonaţi ai revistei Gazeta Matematică şi ai portalului ViitoriOlimpici.ro.

 2. Înscrierea

 Concursul are două părţi:

 a) Concursul Gazetei Matematice

 b) Concursul online ViitoriOlimpici.ro

 Înscrierile se pot face începând cu data de 3 octombrie 2011.

 2.1 Înscrierea pentru Concursul Gazetei Matematice

 Condiţii de participare:

 Se consideră înscris orice rezolvitor care scrie pe plic “Pentru Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro”

În plic se introduc:

 • Rezolvările problemelor din Gazeta Matematică, rubrica Probleme pentru ciclul primar şi rubrica Probleme pregătitoare pentru concursuri şi olimpiade. Pe aceeaşi foaie se va redacta o singură problemă, începând cu numărul şi enunţul problemei, numele autorului, apoi soluţia. La sfârşitul fiecărei soluţii rezolvitorul va scrie citeţ numele său, clasa, şcoala şi localitatea unde învaţă (detaliile complete vor fi publicate în Gazeta Matematică).
 •  Un borderou care trebuie să conţină date despre concurent: numele, iniţiala tatălui, prenumele, şcoala, clasa, localitatea de domiciliu, telefonul, adresa de e-mail, şi numele de utilizator de pe portalul ViitoriOlimpici.ro, numele profesorului îndrumător şi date despre problemele rezolvate: numerele / numărul problemelor rezolvate (Exemplu: P:307, E:1234) şi numărul revistei în care a fost propusă. Borderoul trebuie să fie validat de către profesorul îndrumător.

Vor fi luate în considerare, pentru concurs, numai plicurile trimise pe adresa redacţiei, cu menţiunea „Pentru Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro”, expediate în perioada 3 octombrie 2011 – 20 aprilie 2012 (data poştei), care conțin borderoul cu specificațiile de mai sus.

Plicurile se vor trimite prin poştă, la adresa: Gazeta Matematică, Str. Academiei, nr. 14, sector 1, Bucureşti 010014.

2.2 Înscrierea la Concursul online ViitoriOlimpici.ro

Pentru a putea participa la Concursul online ViitoriOlimpici.ro, concurenţii vor accesa secţiunea de înscriere şi îşi vor crea un cont, completând corect informaţiile cerute. Înainte de crearea contului, concurenţii sunt rugaţi să citească cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare a portalului. Concurenţii care au cont valid şi se autentifică în portal au acces la materialele de învăţare şi concursurile active de pe portal.

3. Conţinutul Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro

3.1 La Concursul Gazetei Matematice elevii pot rezolva probleme publicate la rubricile Probleme pentru ciclul primar și Probleme pregătitoare pentru concursuri şi olimpiade. Nu vor fi considerate rezolvările problemelor din Suplimentele cu exerciţii ale Gazetei Matematice seria B.

Concurenţii pot rezolva problemele corespunzătoare clasei din care fac parte şi clasei imediat inferioare și imediat superioare (de exemplu: elevii claselor a VI-a vor putea trimite rezolvări corespunzătoare claselor a V-a şi a VII-a), cu respectarea termenelor limită de trimitere menţionate în fiecare număr al revistei. Vor fi luate în considerare rezolvările problemelor propuse începând cu numărul 10/2011 şi terminând cu numărul 3/2012 al Gazetei Matematice seria B, inclusiv.

3.2 La Concursul online ViitoriOlimpici.ro concurenţii vor accesa pagina de concurs din cadrul site-ului unde găsesc calendarul concursului şi etapele de concurs: 7 etape lunare (între octombrie și aprilie) și o etapă specială.

Fiecare din cele 7 etape conține, pentru fiecare clasă:

 • un material de pregătire (articol de matematică în care sunt abordate teme din programa de olimpiada care nu se regăsesc în programa școlară),
 • un test de evaluare cu 4-7 itemi de tip alegere simplă cu corectare automată. Acesta verifică parcurgerea și înțelegerea materialului de pregătire,
 • patru probleme cu răspuns deschis, rezolvarea acestora trimiţându-se online în format .zip, .pdf, .doc, .docx, .jpeg, .png.

În cadrul etapei speciale concurenții propun lecții (online, în format .zip, .pdf, .doc, .docx, .jpeg, .png) de pregătire pentru olimpiada de matematică. Tematica lecției trebuie să se regăsească în programa pentru olimpiadă. Cea mai bună lecție (conform jurizării) la nivelul fiecărei clase va fi publicată în secțiunea de Pregătire de pe site-ul ViitoriOlimpici.ro. Autorul va fi invitat în Tabăra Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro pentru susținerea lecției.

4. Punctaje

4.1. La Concursul Gazetei Matematice, punctajul acordat este cuprins între 0 şi 10 puncte, atât pentru problemele de la rubrica Probleme pentru concursuri şi olimpiade cât şi pentru cele de la rubrica Probleme pentru ciclul primar.

4.2. La Concursul online ViitoriOlimpici.ro

La testul de evaluare fiecare item valorează 1 punct. Se notează în clasamente cel mai mare punctaj obţinut din încercările pentru fiecare test de evaluare, pe perioada de valabilitate a etapei. Testul poate fi dat de oricât de multe ori dar se vor puncta numai încercările din perioada de valabilitate a etapei.

Fiecare problemă cu răspuns deschis din concursul online este punctată între 0 și 10 puncte.

La etapa a treia punctajul obţinut se dublează, iar la etapa a şaptea punctajul obţinut se triplează.

4.3. Pentru uniformizarea Clasamentelor Concursului Gazeta Matematica şi ViitoriOlimpici.ro se procedează după cum urmează: la fiecare clasă și fiecare tip de punctaj (la teste, la probleme și la problemele din Gazeta Matematică) cel mai mare punctaj se transformă în 10 000 de puncte; iar toate celelalte punctaje se transformă proporţional după formula:

Pnou = (Pconcurent*10000)/Pmax

Pnou – reprezintă punctajul ponderat; Pconcurent – punctajul obținut din suma punctelor la etape (teste și probleme) pe portalul ViitoriOlimpici.ro; Pmax - punctajul maxim obșinut de elevi pe fiecare clasă la teste, respectiv probleme.

Pcalificare = (Pteste+6*Pprobleme+3*Pgm)/10

Pcalificare – punctajul care însumează punctajele de pe portalul ViitoriOlimpici.ro și cele obținute de la Gazeta Matematică și care determină clasamentele pentru calificarea în Tabăra Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro; Pteste – punctajele obținute la testele de pe portalul ViitoriOlimpici.ro; Pprobleme – punctajele obținute la problemele de pe portalul ViitoriOlimpici.ro; Pgm – punctajele obținute la problemele din Gazeta Matematică.

Punctaj final concurs = 6*(Pcalificare) + 3*Pps + 1*Ppo

Pps – punctajul obținut la Proba scrisă; Ppo – punctajul obținut la Proba orală.

 • 60% contează punctajul de calificare din clasamentul general de pe portalul ViitoriOlimpici.ro (include clasamentul Gazetei Matematice),
 • 30% contează punctajul de la proba scrisă,
 • 10% punctajul de la proba orală.

5. Contestaţii

5.1. La Concursul online ViitoriOlimpici.ro

Contestarea notelor se face pe portal, în secţiunea Profilul meu, tabul Evoluţie, prin apăsarea butonului Contestă nota din dreptul problemei corespunzătoare. Se poate contesta o notă în următoarele condiţii:

 • utilizatorul a trimis soluţia,
 •  i-a fost acordată nota,
 • a fost publicată soluţia oficială pentru respectiva problemă, şi
 • nu a mai fost contestata nota la respectiva problema de către acel utilizator.

Notele de la testele de evaluare nu pot fi contestate. Nota primită la o anumită problemă poate fi contestată o singură dată. Nota primită în urma recorectării va fi cea finală.

5.2. La Concursul Gazetei Matematice nu se acceptă contestaţii.

6. Premii şi recompense

În cursul lunii iunie 2012, pe baza punctajului obţinut, se vor selecta elevii participanţi la etapa finală (numărul de participanţi de la fiecare clasă va fi, în medie, de 20; numărul exact urmând să fie stabilit în funcţie de clasamentele finale).

Condiții de calificare:

 • Participarea atât la Concursul online ViitoriOlimpici.ro și la Concursul Gazeta Matematică;
 • Obținerea de punctaje nenule la cel puțin 2 etape ale Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro (2 etape pe portalul ViitoriOlimpici.ro și 2 numere din Gazeta Matematică);
 • Corectitudinea datelor declarate (nume, prenume, nume de utilizator, clasă, școală, localitate, județ, adresă email, telefon, date de contact ale părinților, date de contact ale pofesorului îndrumător).

Numele elevilor selecţionaţi pentru etapa finală vor fi anunţate pe site-urile www.rms.unibuc.ro şi ViitoriOlimpici.ro, până la data de 30 iunie 2012.

Etapa finală va avea loc în luna august 2012, într-o tabără organizată în acest scop, şi va consta în susţinerea a două probe: proba scrisă şi proba orală, subiectele fiind cu precădere din temele şi problemele prezentate pe portalul ViitoriOlimpici.ro şi în Gazeta Matematică.

Alte informaţii în legătură cu locul şi data desfăşurării etapei finale a concursului sau cu probele de concurs vor fi publicate atât în revista Gazeta Matematică, cât şi pe site-urile www.rms.unibuc.ro şi ViitoriOlimpici.ro.

7. Contact

Concursul Gazetei Matematice

www.rms.unibuc.ro

email: office@rms.unibuc.ro

Adresa: Str. Academiei, nr. 14, sector 1, 010014 Bucureşti

Telefon: 021 314 46 53

Fax: 021 312 40 72

Concursul online ViitoriOlimpici.ro

www.viitoriolimpici.ro

email: echipa@viitoriolimpici.ro, suport@viitoriolimpici.ro

Telefon: 031 620 55 00, 021 408 56 00, interior 193

Important: vă rugăm să consultaţi şi politica de confidenţialitate a site-ului! Dacă utilizatorii prezentului site au vârsta sub 18 ani, sunt rugaţi să citească termenii şi politicile site-ului împreună cu părinţii sau reprezentanţii legali, după caz. Dacă pentru participarea la diverse concursuri utilizatorii sunt rugaţi să furnizeze date personale şi date de contact, părinţii sau reprezentanţii legali, după caz, vor fi cei care vor furniza aceste date. Astfel, vor avea permanent control asupra mesajelor primite şi vor supraveghea modalitatea de folosire a contului respectiv de către copil.

ViitoriOlimpici.ro este un portal de matematică ce se adresează elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, din clasele IV – XII, pe care se desfăşoară concursuri online. Portalul conţine materiale teoretice însoţite de aplicaţii (exerciţii şi probleme) necesare pregătirii concursurilor şcolare. Pe acest portal se vor desfăşura concursuri anuale online. Sesiunile de concurs disponibile pe portalul ViitoriOlimpici.ro  presupun învăţarea, aprofundarea, exersarea şi recapitularea cunoştinţelor necesare pentru olimpiade, aceste cunoştinţe depăşind programa şcolară.