Programul activităţilor SSMR 2009

Programul activitatilor SSMR pentru anul  2009

 

In conformitate cu scopul fiintarii SSMR, prevazut in Titlul II, art.2, precum si cu atributiile care ii revin, potrivit prevederilor art.24 din Statut, Biroul Consiliului supune spre aprobare, in sedinta anuala a Consiliului din 7 februarie 2009, urmatoarele activitati ale SSMR pentru anul 2009 (proiectul de buget face parte din acest plan in momentul definitivarii si aprobarii de catre Consiliu):

 

I. Editarea si tiparirea la timp a publicatiilor Societatii, cu respectarea graficului  de aparitie, astfel ca la 31 decembrie 2009 sa fie publicate toate numerele aferente acestui an, este activitatea principala a SSMR, avand in vedere ca sursele de finantare provin in majoritate din aceasta. Vor fi invitati sa publice matematicieni consacrati, din tara si de peste hotare, vor fi incurajati in acest sens matematicieni tineri, profesori, elevi si studenti. Se va urmari realizarea protocolului cu MECI in ceea ce priveste abonarea scolilor la GMB (de aceasta actiune raspunde C. Alexandrescu).

 

1. In anul 2009 se vor publica numerele 1,2,3,4 din vol.52(100) al revistei Bulletin Mathematique de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie. Comitetul de redactie va face demersurile ca ultimul numar pe 2009 sa fie festiv, avand in vedere ca incheie ciclul de 100.

Raspund: D.Stefanescu, I.Tomescu, C.Gherghe

 

2. In anul 2009 se vor publica numerele 1,2,3,4 din vol.XXVI I(CVI) al revistei Gazeta Matematica, Seria A. Pana la sfarsitul anului, Biroul SSMR va definitiva noua structura a redactiei si a GMA, avand in vedere starea de provizorat pe 2009.

Raspund: R. Gologan, M. Becheanu, D.Radu

 

3. In anul 2009 se vor publica numerele 1-12 din vol.CXIII al revistei Gazeta Matematica Seria B; numerul 7-8-9 va fi triplu si va fi cu preponderenta o culegere de vacanta, cu aparitie pana la 20 mai a.c. Numerele obisnuite vor fi date la tipar inainte de 25 ale lunii precedente. Se va urmari in acest scop un grafic de eleborare, tehnoredactare si tiparire pana la sfarsitul anului, impreuna cu tehnoredactorul si tipografia.

Raspund: M.Tena, M. Baluna, R. Gologan, A. Constantinescu, M. Trifu

 

4. SSMR va edita si tipari volumul Romanian Mathematical Competition 2009  pana la 1 iulie 2009. Se va avea in vedere o mai buna publicitate pentru aceasta publicatie.

Raspunde: R.Gologan, M.Trifu

 

5. SSMR va edita si tipari, la etapa nationala a Olimpiadei de matematica, Suplimentul Gazetei Matematice 2009.

Raspund: R.Gologan, W. Boskoff, M.Trifu

 

6. Se vor publica doua volume in colectia” Biblioteca Societatii de Stiinte Matematice,” in functie de oferta editoriala la zi.

Raspund: M.Trifu, W.Boskoff

 

II. SSMR va sprijini organizarea si desfasurarea concursurilor de matematica pentru elevi si studenti prin respectarea protocolului cu MECI.

 

1. In colaborare cu Filiala Pitesti a SSMR se va organiza, in august 2009, Concursul Gazetei Matematice “Nicolae Teodorescu”.

Raspund: Radovici-Marculescu, M. Tena

 

2. SSMR va premia cu diplome si medalii pe castigatorii Olimpiadei Nationale de Matematica dupa regulamentul OIM .

Raspund: R. Gologan, M. Trifu, A. Constantinescu

 

3. Se va sprijini organizarea etapei finale a concursului studentesc Traian Lalescu prin articole publicitare si diplome ale SSMR.

Raspund: D. Stefanescu, M. Trifu

 

4. SSMR va acorda diplome elevilor rezolvitori si profesorilor acestora pentru anul scolar 2008-2009, pana la 1 iunie 2009.

Raspund: R. Gologan, M. Trifu

 

III. SSMR va sprijini organizarea unor manifestari stiintifice si metodice in domeniul matematicii (conferinte, simpozioane, scoli de vara, etc).

 

1. Se va organiza, in perioada iulie-august  2009, Scoala de vara de la Busteni, activitate de informare stiintifico-metodica a profesorilor de matematica. Pana la 1 iunie 2009 se vor finaliza demersurile pentru acreditarea acestei manifestari ca activitate de perfectionare a cadrelor didactice si conferinta cu participare internationala.

Raspund: Dan Radu, C. Alexandrescu, N. Angelescu

 

2. In colaborare cu Filialele Bihor si Cluj, SSMR va organiza a XIII-a editie a Conferintei Anuale a Societatii, in luna mai 2009, la Beius. Lucrarile Conferintei, cu referate de acceptare, se vor publica in revistele SSMR. Se va avea in vedere si posibilitatea, in functie de numarul lucrarilor, de a tipari un numar suplimentar GMA, dedicat manifestarii.

Raspund: D. Duca  si Biroul SSMR

 

3. SSMR va actiona in vederea continuarii colaborarii cu societatile de matematica din sud-estul Europei in cadrul MASSEE. Vor fi invitati matematicieni straini la Conferinta Anuala si vom sprijini participarea noastra la activitati ale MASSEE si la Concursul SEEMOUS. Se va achita cotizatia catre aceasta societate iar la Sedinta Anuala a Consiliului MASSEE va participa D. Stefanescu ca reprezentant al SSMR

Raspund: Biroul

 

4. SSMR va continua legaturile cu EMS in vederea stabilirii unor paliere comune de actiune. Se va achita cotizatia aferenta anului in curs iar presedintele SSMR va participa la Varsovia, in luna mai, la intalnirea presedintilor societatilor europene unde va adresa invitatia ca urmatoarea astfel de actiune sa aiba loc in Romania cu ocazia manifestarilor pentru aniversarea centenarului Societatii noastre

Raspund: R. Gologan, V. Berinde

 

5. Se va stabili locul organizarii Conferintei Anuale a SSMR pentru anul 2010.

Raspund: M. Trifu, A. Constantinescu

 

6. Comisia de acordare a Diplomei de excelenta a SSMR va intreprinde demersurile necesare pentru a putea acorda aceasta distinctie cu ocazia Conferintei Anuale.

Raspund: R. Gologan, E. Paltanea

 

7. Biroul SSMR va face toate demersurile necesare pentru ca SSMR, ca initiator, sa participe la festivitatile legate de aniversarea a 50 de ani de la prima OIM, cu ocazia Olimpiadei Internationale din iulie de la Bremen.

Raspund: R. Gologan, A. Constantinescu

 

8.  Biroul va intreprinde un plan concret de masuri pentru raspandirea prin orice mijloace (mass media, conferinte, discutii cu factori de decizie) a rolului SSMR in viata societatii romanesti ca reprezentant profesional al matematicienilor si implicit al educatiei matematice in spiritul dezvoltarii unui rationament logic modern si general. Se va avea, de asemenea, in vedere obtinerea de sponsorizari, pentru a putea pastra preturi accesibile la GMB.

Raspund: Biroul

 

9. SSMR va sponsoriza activitatile filialelor (simpozioane, conferinte, concursuri etc.) prin cedarea partii de 50% din cotizatiile membrilor filialelor care ii revine.

Raspund: M. Trifu

 

IV. Alte activitati

 

1. Se va infiinta Colegiul pentru Planul de Invatamant si Programa Scolara, care va pregati elaborarea, in timp, a unei propuneri de programa scolara de matematica pentru intreg ciclul preuniversitar. Dupa finalizare, aceasta va fi pusa la dispozitia comunitatii matematice pentru discutii, propuneri, completari. Forma finala a programei va fi prezentata factorilor de decizie din invatamant, ca propunere a comunitatii profesionale a matematicienilor din Romania.

 

2. Se vor continua demersurile pentru donarea fondului de biblioteca al SSMR bibliotecii Facultatii de Matematica, in conditiile pastrarii accesului liber al membrilor SSMR.

Raspund: D. Stefanescu

 

3. Se va continua reactualizarea listei de schimburi a publicatiilor SSMR cu parteneri din tara si strainatate.

Raspund: D. Stefanescu, R. Gologan

 

4. Se vor actualiza in permanenta informatiile prezentate pe site-ul Societatii. In mod special, toate activitatile filialelor, cu date precise vor fi prezentate la zi atat pe web cat si in numerele 1 si 6 ale GMB.

Raspund: R. Gologan. N. Sanda, L. Dumitrica

 

5. Se vor continua demersurile pentru dobandirea imobilului din Calea Grivitei si pentru continuarea protocolului privind constructia din Rasuri. In acest sens, pana la data de 1 aprilie 2009, managerul general al SSMR va prezenta un raport cu toate demersurile facute si sansele de reusita.

Raspund: R. Gologan, D. Stefanescu, A. Constantinescu

 

6. In luna august se va serba centenarul Societatii, printr-o intalnire colegiala la Valea Calugareasca (unde acum 100 de ani, la via lui Ion Ionescu, s-au pus bazele Societatii Gazeta Matematica).

Raspund: M. Trifu, N. Sanda, N. Angelescu

 

7. Se va alcatui, pana la 1 mai 2009, un program exact al manifestarilor legate de aniversarea centenarului SSMR din 2010, inclusiv demersuri pentru asigurarea locatiilor si a fondurilor necesare.

Raspund: R. Gologan, D. Stefanescu, M. Trifu, W. Boskoff, A. Constantinescu, C. Alexandrescu