Planul activitatilor SSMR pentru anul 2013
Aprobat in Adunarea Generala a SSMR din 20 aprilie 2013

    In conformitate cu scopul  SSMR, prevazut in Titlul II, art.2, precum si cu atributiile care ii revin, potrivit prevederilor art. 16 din Statut,  Consiliul Director SSMR supune spre aprobare, in Adunarea Generala a SSMR din anuala din 20 aprilie 2013, urmatoarele activitati ale SSMR pentru anul 2013 (proiectul de buget va face parte din acest plan dupa aprobarea de catre Adunarea Generala).

I. SSMR va edita si publica periodicele sale, cu respectarea graficului  de aparitie, astfel ca  la 12 decembrie 2013 sa fie publicate toate numerele revistelor. Vor fi invitati sa publice matematicieni consacrati, din tara si de peste hotare, vor fi incurajati in acest sens matematicieni tineri, profesori, elevi si studenti. Se va urmari aplicarea protocolului cu Ministerul Educatiei Nationale in ceea ce priveste abonarea scolilor la GM, precum si a proiectelor in curs de desfasurare.

Raspund: R. Gologan, D. Stefanescu, C. Gherghe, D. Grigorescu

1. In anul 2013 se vor publica numerele 1,2,3,4 din vol. 56 (104) al revistei Bulletin Mathematique de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie. Va fi respectat graficul de elaborare, tehnoredactare, tiparire si expediere.

Raspund: D. Stefanescu, I. Tomescu, C. Gherghe, L. Dumitrica

2. In anul 2013 se vor publica numerele 1,2,3,4 din vol. XXXI (CX) al revistei Gazeta Matematica, Seria A. Va fi continuata afisarea pe internet a revistei iar tirajul va fi limitat la numarul de abonamente si exemplarele promotionale.

Raspund: C. Baetica, R. Gologan, Ana-Maria Nadolo

3. In anul 2013 vor fi publicate numerele 1-12 din vol. CXVIII al revistei Gazeta Matematica Seria B.  Numarul 6-7-8 va fi triplu si va fi cu preponderenta o culegere de vacanta, cu aparitie pana la 20 mai. Numerele obisnuite vor fi date la tipar inainte de 15 ale lunii precedente. Se va urmari in acest scop un grafic de eleborare, tehnoredactare si tiparire pana la sfarsitul anului, impreuna cu tehnoredactorul si tipografia.

Raspund: R. Gologan, M.Tena, M. Baluna, M. Trifu

4. SSMR va edita si tipari numerele 1 si 2 din vol. III al revistei Didactica Matematica – supliment al Gazetei Matematice.

Raspund: D. Stefanescu, W.Boskoff, G. Mincu

5 SSMR va edita si tipari volumul Romanian Mathematical Competition 2013  pana la 10 iulie 2013. Revista va cuprinde atat enunturile problemelor cat si solutiile acestora. Se va avea in vedere o mai buna publicitate pentru aceasta publicatie.

Raspund: R. Gologan, M. Trifu

6. SSMR va edita si va tipari, la etapa nationala a Olimpiadei de matematica, Suplimentul Gazetei Matematice 2013. Va fi tiparit un Supliment al Gazetei pentru Olimpiada care va cuprinde atat subiectele  claselor VII-XII, cat si cele ale claselor V-VI.

Raspund: R.Gologan, M.Trifu

7. Se vor publica alte volume in colectia Biblioteca Societatii de Stiinte Matematice, in masura in care vor exista propuneri valoroase.

Raspund: R.Gologan, M. Trifu

II. SSMR va sprijini organizarea si desfasurarea concursurilor de matematica pentru elevi si studenti prin respectarea protocolului cu Ministerul Educatiei.

1. Pana la 25 aprilie se vor desfasura etapele Concursului Gazeta Matematica-Viitori Olimpici. In august 2013 va organiza etapa finala a Concursului Gazetei Matematice, cu participarea a 180 elevi din clasele IV-XII, clificati in urma rezolvarii problemelor din Gazeta Matematica Seria B, precum si a celor de pe site-ul www.viitoriolimpici.ro.

Raspund: M. Tena, I. Cicu, R. Gologan, M. Baluna, M. Trifu, A.-M. Nadolo

2. SSMR va premia cu diplome si medalii pe castigatorii Olimpiadei Nationale de Matematica si a altor concursuri importante aflate sub egida SSMR.

Raspund: R. Gologan, M. Trifu, D. Grigorescu

3. Se va sprijini organizarea etapei finale a concursului studentesc Traian Lalescu prin materiale publicitare si diplome ale SSMR.

Raspund: V. Tigoiu, D.. Stefanescu, M. Olteanu, M. Trifu

4. SSMR va acorda diplome elevilor rezolvitori si profesorilor acestora pentru anul scolar 2011-2012, pana la 1 iunie 2013.

Raspund: R. Gologan, M. Trifu, A-M. Nadolo

III. SSMR va sprijini organizarea unor manifestari stiintifice si metodice in domeniul matematicii (conferinte, simpozioane, scoli de vara, etc).

1. Va fi organizata Joint Meeting RMS-AMS, in perioada 26 iunie – 1 iulie 2013, la Alba Iulia, in colaborare cu American Mathematical Society

Raspund: L. Beznea, R. Gologan si membrii Consiliului Director SSMR

2. Se vor organiza, in perioada iulie-august 2013, Scoala de vara a SSMR (acreditata de MEN) si Sesiunea de Comunicari de la Busteni, activitate de perfectionare stiintifico-metodica a profesorilor de matematica.

Raspund: R. Gologan, D. Stefanescu, C. Gherghe, N. Angelescu, D. Radu, A.-M. Nadolo.

3. Va fi organizat un curs de Problem Solving in iulie 2013, la Busteni.

Raspund: R. Golgan, D. Stefanescu, C. Gherghe, M. Frunzeti

4. Va fi organizat un curs de Didactica Matematica, in luna septembrie 2013.

Raspund: D. Stefanescu, C. Gherghe, R. Golgan, N. Angelescu, M. Frunzeti

5. Va fi organizata a 17-a Conferinta Anuala a SSMR, in octombrie 2013, la Botosani, dedicata aniversarii a 140 de ani de la moartea prof. Dimitrie Pompeiu.

Raspund: R.Gologan, D. Stefanescu, V. Tigoiu, T. Albu, L.Beznea  si presedintii filialelor Iasi si Botosani

6. Va fi organizata o prima Conferinta Nationala de Didactica Matematica a SSMR, in septembrie 2013 (cu posibilitatea de modificare a datei).

Raspund: D. Stefanescu, R. Gologan, C. Gherghe  si membrii Consiliului de Administratie SSMR

7. In luna septembrie SSMR va gazdui Sedinta Comisiei de Etica a EMS (21 – 23 septembrie).

Raspund: R.Gologan, L. Beznea

8. SSMR se va implica mai activ in promovarea cercetarii matematice romanesti de varf prin: propuneri de premieri internationale, eventuale programe europene pentru tinerii cercetatori, conferinte internationale.

Raspund: L. Beznea, R. Gologan, W. Boskoff, S. Anita

9. SSMR va actiona in vederea continuarii colaborarii cu societatile de matematica din sud-estul Europei in cadrul MASSEE. Vor fi invitati matematicieni straini la Conferinta Anuala si vom sprijini participarea noastra la activitati ale MASSEE si la Concursul SEEMOUS. Se va achita cotizatia catre aceasta societate iar la Sedinta Anuala a Consiliului MASSEE va participa D. Stefanescu ca reprezentant al SSMR

Raspund: D. Stefanescu, R. Gologan

10. SSMR va continua legaturile cu EMS in vederea stabilirii unor paliere comune de actiune. Se va achita cotizatia aferenta anului in curs. SSMR va participa la activitatile Consiliului EMS si ale Comisiei de Etica a EMS.

Raspund: R. Gologan, V. Berinde, D. Stefanescu

11. Comisia de acordare a Diplomei de excelenta a SSMR va intreprinde demersurile necesare pentru a putea acorda aceasta distinctie pentru anul 2012.

Raspund: R. Gologan, E. Paltanea

12. Consiliul Director SSMR va face toate demersurile necesare pentru a sprijini participarea Romaniei la OIM 2013.

Raspund: R. Gologan, D. Grigorescu

13. Se va urmari in continuare evidentierea prin diferite mijloace (mass media, conferinte, discutii cu factori de decizie, implicare in proiecte) a rolului SSMR in viata societatii romanesti, ca reprezentant profesional al matematicienilor si implicit al educatiei matematice, in spiritul dezvoltarii unui rationament logic modern si general. Se va avea, de asemenea, in vedere obtinerea de sponsorizari, pentru a putea pastra preturi accesibile la GMB.

Raspunde: Consiliul Director SSMR

IV. Alte activitati

1. SSMR va participa, pe baza protocului incheiat de MECTS cu organizatiile profesionale din educatie, la elaborarea noilor programe de matematica.

Raspund: R. Gologan, D. Stefanescu, E. Paltanea, D. Serbanescu, M. Andronache, D. Grigorescu

2. SSMR va organiza activitatile prevazute in proiectele  aflate in derulare prin implicarea a cat mai multi membri SSMR. 

Raspund: M. Frunzeti, R. Gologan, D. Stefanescu, C. Alexandrescu

3. Se va continua reactualizarea listei de schimburi a publicatiilor SSMR cu parteneri din tara si strainatate si va fi derulat parteneriatul de colaborare cu Biblioteca Facultatii de Matematica si Informatica a Universitatii din Bucuresti in vederea continuarii donarii unor titluri.

Raspund: D. Stefanescu, R. Gologan, L. Dumitrica, A.-M. Nadolo

4. Se vor actualiza in permanenta informatiile prezentate pe site-ul Societatii. In mod special, toate activitatile filialelor, cu date precise vor fi prezentate la zi atat pe web cat si in numerele 1 si 6 ale GMB.

Raspund: R. Gologan. N. Sanda, L. Ornea, A.-M. Nadolo, S. Vasile

5. Se va urmari continua implementare a planului strategic al SSMR, a planului de comunicare. Se va eficientiza colaborarea cu filialele SSMR, inclusiv prin desfasurarea unor noi intalniri cu presedintii de filiale.

Raspund: D. Stefanescu, C. Gherghe, A.-M. Nadolo, M. Frunzeti

6. Se va continua inregistrarea in anuarul electronic a membrilor SSMR.

Raspund: D. Stefanescu, S. Vasile, A.-M. Nadolo

7. Se va lansa newsletterul SSMR, pe site si cu un rezumat sub forma de flyer pentru actiunile mai importante.

Raspund: R. Gologan, D. Stefanescu, L. Dumitrica, S. Vasile, M. Frunzeti

8. Vor fi continuate demersurile pentru dobandirea imobilului din Calea Grivitei si pentru continuarea protocolului privind constructia din Rasuri. In acest sens, pana la 30 septembrie 2013, Consiliul Director va primi o informare asupra actiunilor intreprinse.

Raspund: R. Gologan, D. Stefanescu

9. Vor fi organizate expozitii de matematica in judete.

Raspund: M. Trifu, C. Gherghe, D. Stefanescu, N. Angelescu, M. Tena