Regulament 2010

REGULAMENT
Concursul anual al Gazetei Matematice – Concursul anual online Viitori Olimpici

 

Concursul are ca scop cultivarea aptitudinii elevilor de a rezolva, generaliza şi comenta problemele de matematică.

            Concursurile anuale ale vechii Gazete Matematice precum şi Concursul anual al rezolvitorilor „Nicolae Teodorescu” sunt reluate şi continuate într-o formă nouă, în condiţiile următoare:

            1. La concurs pot participa elevi din clasele IV-XII, de la şcolile din ţară şi străinătate, abonaţi ai revistei Gazeta Matematică.

            2. Concursul are două părţi: Concursul anual al Gazetei Matematice, pentru care rezolvările problemelor  se vor trimite prin poştă, pe adresa: Gazeta Matematică, Str. Academiei, nr. 14, sector 1, Bucureşti 010014 şi Concursul anual online Viitori Olimpici, care se va desfăşura pe site-ul www.viitoriolimpici.ro. Elevii pot participa fie la Concursul anual al Gazetei Matematice, fie la Concursul anual online Viitori Olimpici, fie la amândouă. Înscrierile se pot face începând cu data de 1 octombrie 2009.

            3. a) La Concursul anual al Gazetei Matematice, elevii pot rezolva probleme din Gazeta Matematică, Seria B publicate la rubricile: Probleme pentru ciclul primar, Probleme pentru gimnaziu, Probleme pentru liceu  şi Probleme pentru concursuri şi olimpiade. Elevii din clasele IV-VIII pot trimite soluţii şi la problemele propuse în Suplimentul cu exerciţii.         

Concurenţii pot rezolva probleme corespunzătoare clasei din care fac parte şi a clasei imediat inferioare, cu respectarea termenelor limită de trimitere menţionate în fiecare număr al revistei. Vor fi luate în considerare rezolvările problemelor propuse începând cu numărul 6/2009 al Gazetei Matematice.

            Punctajul acordat este de 25 de puncte pentru problemele de la rubrica Probleme pentru concursuri şi olimpiade şi de 10 puncte în celelalte cazuri.

            Pentru înscriere, concurenţii vor trimite, odată cu primul plic cu probleme rezolvate, o cerere în care vor menţiona: numele, iniţiala tatălui, prenumele, şcoala, clasa, localitatea de domiciliu, telefonul, adresa de e-mail, precum şi numele profesorului îndrumător. Toate trimiterile vor fi însoţite de un borderou cu numerele problemelor rezolvate. Vor fi luate în considerare pentru concurs numai plicurile trimise pe adresa redacţiei, cu menţiunea „Pentru Concursul anual al Gazetei Matematice”, expediate în perioada 1 octombrie 2009 - 30 iunie 2010 (data poştei).

            b) La Concursul anual online Viitori Olimpici concurenţii vor accesa secţiunea de înscriere din cadrul site-ului www.viitoriolimpici.ro, pentru a-şi crea un cont valid (utilizator şi parolă).

            Concursul se desfăşoară pe mai multe etape. În cadrul fiecărei etape, vor fi publicate online, pentru fiecare din clasele IV-XII, următoarele:

-        

materiale de studiu care tratează teme din programa de concurs;

-        

teste de evaluare cu corectare automată, de tip grilă (pentru fiecare problemă rezolvată corect din test se va acorda 1 punct);

-        

câte trei probleme pentru fiecare clasă şi problema etapei (soluţiile la aceste probleme se trimit online, în format doc sau pdf; pentru fiecare problemă rezolvată corect se acordă câte 10 puncte).

            4. În perioada 1-10 iulie 2010, pe baza punctajului obţinut, se vor selecta elevii participanţi la etapa finală (câte 20 de elevi pentru fiecare clasă). Pentru concurenţii care au participat atât la Concursul anual al Gazetei Matematice, cât şi la Concursul anual online Viitori Olimpici, punctajul general va fi calculat ca medie ponderată a punctajelor obţinute la cele două forme, cu o pondere stabilită de Comisia de concurs.

            5. Numele elevilor selecţionaţi pentru etapa finală va fi anunţat pe site-urile www.rms.unibuc.ro şi www.viitoriolimpici.ro, până la data de 10 iulie 2010.

            6. Etapa finală va avea loc în luna august 2010, într-o tabără organizată în acest scop, şi va consta în susţinerea a două probe: proba scrisă şi proba orală.

            7. În perioada 1-15 mai 2010, vor fi anunţate, pe cele două site-uri deja menţionate, capitolele din programa de concurs din care vor fi chestionaţi concurenţii la proba orală.

Fiecare concurent îşi va alege două capitole din programa de concurs din care doreşte să fie chestionat (un capitol din algebră şi un capitol din geometrie, sau, după caz, un capitol din algebră şi un capitol din analiza matematică) şi va comunica Comisiei de concurs alegerea făcută, prin e-mail, la adresa office@rms.unibuc.ro, în perioada 10-15 iulie 2010.

            8. Alte informaţii în legătură cu locul şi data desfăşurării etapei finale a concursului sau cu probele de concurs vor fi publicate atât în revista Gazeta Matematică, cât şi pe site-urile www.rms.unibuc.ro şi www.viitoriolimpici.ro