Donaţie 2%

Conform art. 57(4) si art. 84(2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze 2% din impozitul pe veniturile obtinute in anul 2009 catre o entitate nonprofit.

SSMR este o institutie eligibila pentru donarea acestor procente.

 

Informatii necesare in vederea donarii catre SSMR a 2% din impozitul anual pe venit

 

Denumire entitate nonprofit: Societatea de Stiinte Matematice din Romania

 

Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit: RO 4532280

 

Cont bancar (IBAN): RO35 RNCB 0076 0043 5732 0001, deschis la Banca Comerciala Romana, Filiala Sector 5, Bucuresti

 

Aceste date se vor completa in sectiunile corespunzatoare din „Declaratia privind veniturile realizate pe anul 2009” si din „Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual” (formularele 200, respectiv 230 ale Ministerului Finantelor).

 

    Declaratie-Formular 200

    Cerere-Formular 230