Societatea de Ştiinţe Matematice din România
S.S.M.R.
Societatea de Ştiinţe Matematice din România

 Newsletter, Numărul 7


22 Decembrie 2017
 
       

Filiala Corabia a S.S.M.R.  

Filiala Corabia a SSMR a fost înființată pe data de 5 mai 2003 (inițial ca subfilială, iar din 2005 ca filială) de un grup inimos de profesori de matematică din zona de sud a județului Olt. Din grupul de inițiativă au făcut parte dr. Dorin Mărghidanu, Nicolae Bivol, Nicolae Tomescu, Dan Coma, Emil Stoenescu, Ion Fota, Petre Orzata. Numărul de membri activi ai filialei – de la înființare până în momentul de față – s-a situat mereu în intervalul [40,65] și este alcătuit în special din profesorii de matematică din zonă, dar și din câțiva ingineri, informaticieni, fizicieni sau economiști. Sediul societății este în clădirea Colegiului Național "Al. I. Cuza" din Corabia, B-dul 1 Mai, nr. 5. Președinții filialei: prof. dr. Dorin Mărghidanu (2003-2017), prof. Nicolae Bivol (din 2017).

Filiala Corabia

Scopul filialei este coagularea energiilor matematice din zonă și canalizarea către acțiuni comune coerente. Poate că cel mai bine se observă potențialul unei zone prin rezultatele concrete și prin reușitele obținute de către absolvenții din zona respectivă de-a lungul unei anumite perioade de timp.
Potențialul matematic al filialei Corabia este ilustrat de tinerii din zonă care au făcut cariere matematice strălucite în țară și străinătate. Exemplificăm doar cu numele a trei algebriști de renume de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, toți foști elevi ai liceului din Corabia: prof. univ. dr. Gigel Militaru, prof. univ. dr. Marian Aprodu, conf. univ. dr. Cornel Băeţica. Mulți dintre membrii filialei noastre sunt prezențe active în reviste de matematică din țară și străinătate. Printre realizările colective și de durată ale filialei Corabia, două rețin în special atenția: Concursul interjudețean de matematică Danubius și simpozionul asociat concursului. Până acum s-au desfășurat 11 ediții ale concursului, competiție ce a adunat în fiecare an peste 400 de elevi din clasele gimnaziale și liceale din județul Olt, dar și din alte 5-10 județe și municipiul București. De la ediția a IV-a au fost mereu prezente și echipaje cu elevi și profesori din Bulgaria, Serbia sau Muntenegru.

  Filiala Corabia
Oaspeți de seamă au onorat edițiile succesive ale Concursului Danubius. Dintre cei care s-au remarcat prin prezența aproape neîntreruptă trebuie să amintim pe: conf. univ. dr. Andrei Vernescu (coordonatorul științific al concursului), prof. univ. dr. Cristinel Mortici, prof. Alexandru Popescu-Zorica, lector univ. dr. Cătălin Șterbeți.
Începând cu ediția a XI-a, simpozionul de matematică poartă numele profesorului Popesc-Zorica.
În perioada 25-27 mai 2018 filiala Corabia a SSMR, in colaborare cu filiala Mehedinți, va organiza cea de-a XXII-a ediție a Conferinței Anuale a Societății de Științe Matematice din România . Conferința va fi dedicată aniversării a 145 de ani de la nașterea Lui Gheorghe Țițeica și a 125 de ani de la nașsterea lui Petre Sergescu.

Prof. dr. Dorin Mărghidanu,
Președintele de onoare al filialei Corabia a SSMR
Prof. Nicolae Bivol,
Presedintele filialei Corabia a SSMR

 

Contact S.S.M.R. | Magazin S.S.M.R | GMB | DIDACTICA | Home

Doriţi să vă dezabonaţi? Click aici. Facebook Twitter YouTube YouTube

Copyright ©2017 Societatea de Ştiinţe Matematice din România
Cuprins: