Societatea de Ştiinţe Matematice din România
S.S.M.R.
Societatea de Ştiinţe Matematice din România

 Newsletter, Numărul 7


22 Decembrie 2017
 
       

Filiala Olt a S.S.M.R.  

I. Istoric

Filiala Olt a apărut ca subfilială a Filialei Argeș a SSMR în anul 1951, iar începând cu 1968, după reorganizarea administrativ-teritorială a ţării, a funcţionat ca filială de sine stătătoare, cu sediul la Slatina. După anul 1989, din aceasta s-a desprins filiala Corabia, urmând ca Filiala Slatina - Olt să acopere zonele Slatina, Caracal, Balş, Drăgăneşti-Olt, Scorniceşti şi Vitomireşti.
Ca urmare a O.G. nr.26/2000 şi în urma Hotărârii Judecătorești nr.4019/15.12.2006, Filiala Olt a primit personalitate juridică, fiind şi înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor din România, cu denumirea "Societatea de Științe Matematice - Filiala Olt" cu sediul în Slatina, str. Basarabilor, nr.33, la Colegiul Naţional "Ion Minulescu".

II. Conducerea

De-a lungul existenţei sale, Filiala Olt a avut mai multe birouri de conducere, astfel:

1. 1951-1964: preşedinte:
vicepreşedinte:
  prof. Mihai Stegaru
  prof. Mihai Popescu

2. 1964-1990: preşedinte:
vicepreşedinte:
  prof. Mihai Popescu
  prof. Ion Mateescu

3. 1990-2005: preşedinte:
vicepreşedinte:
secretar:
  prof. Dumitru Nica
  prof. Mihai Chiriac
  prof. Eduard Buzdugan

4. 2005-2014: preşedinte:
secretar executiv:
  prof. Eduard Buzdugan
  prof. Marius Perianu

5. din 2014:     preşedinte:
vicepreşedinţi:


secretar:
  prof. Marius Perianu
  prof. Titu Vîrban
  prof. Dorin Popa
  prof. Cătălin Mîinescu
  prof. Florin Năsui


Filiala Olt

III . Activităţi

Tradiţia matematică a Olteniei a fost construită şi consolidată şi prin eforturile Filialei Olt a Societăţii de Ştiinţe Matematice. Astfel, în cei 66 de ani de existenţă, activităţile organizate de Filiala Olt au urmărit:
 • cultivarea şi răspândirea cunoştinţelor matematice;
 • perfecționarea profesorilor şi creșterea calității orelor de matematică;
 • colaborarea cu învăţătorii şi profesorii din învăţământul primar în vederea îmbunătățirii modului de predare a conceptelor si noțiunilor de aritmetică la clasele primare;
 • descoperirea, antrenarea şi promovarea elevilor cu aptitudini deosebite prin organizarea de concursuri şcolare sau tabere de pregătire la matematică.
Dintre aceste activităţi, menţionăm:
 • realizarea unor numere ale Gazetei Matematice sau ale Suplimentului Gazetei Matematice (G.M. nr.9/1979, G.M. nr. 5/1982, G.M. nr. 11/1984, G.M. nr. 6/1989, S.G.M. nr. 12/2015, S.G.M. nr.1/2016);
 • organizarea taberelor de pregătire a elevilor la matematică (între anii 1986-1989 şi reluate apoi între 2004 şi 2016);
 • manifestări matematice dedicate profesorilor: Sesiunea de Referate şi Comunicări Ştiinţifice "Nicolae Coculescu" (Slatina, 2006-2012) , Simpozionul "Didactica Matematicii" (Caracal, 2014-2017).
La formarea renumelui învăţământului matematic din Olt au contribuit o serie de mari profesori, care s-au dedicat promovării gândirii şi educaţiei matematice prin întreaga lor activitate, din toate punctele de vedere: fie cu elevii, la clasă sau pentru pregătirea de performanţă, fie în cadrul cercurilor pedagogice sau a sesiunilor de comunicării ştiinţifice, ori prin publicarea de articole şi probleme în Gazeta Matematică sau în alte reviste, prin elaborarea de culegeri sau chiar de manuale şcolare. Fără a putea epuiza lista celor cărora trebuie să le mulţumim pentru contribuţiile importante la dezvoltarea învăţământului matematic oltean, printre cei mai activi membri ai Filialei din ultimii 10 ani regăsim pe Costel Anghel, Eduard Buzdugan, Emil Ciolan, Daniel Cojocaru, Florian Dumitrel, Gheorghe Duţă, Ion Guşatu, Florin Năsui, Mariana Năsui, Ion Neaţă, Florian Nicolăiţă, Graţiela Popa, Dorin Popa, Marius Perianu, Dorina Rădulescu, Marin Toloşi, Eugenia Ţolu, Titu Vârban (ordinea este alfabetică).

IV. Concursuri de matematică organizate de Filiala Olt

Primul concurs de anvergură organizat de Filiala Olt a fost Concursul Interjudeţean de Matematică "Gheorghe Ţiţeica", iniţiat în 1979 de Universitatea din Craiova, în colaborare cu Inspectoratele Şcolare şi Filialele Societăţii din Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Desfăşurat prin rotaţie în cele 5 judeţe ale Olteniei, Filiala Olt a fost gazda acestui concurs în anii 1982, 1987, 1993, 1999, 2004 şi 2009.

Concursul fanion al Filialei Olt a S.S.M. a fost însă Concursul Interjudeţean Nicolae Coculescu (devenit după doi ani de la înfiinţare concurs naţional) organizat în perioada 2004-2012 de Filiala Olt a S.S.M. şi Colegiul Naţional „Ion Minulescu” Slatina, în colaborare cu I.S.J. Olt şi Primăria Slatina. Prin calitatea deosebită a subiectelor (de nivel asemănător cu cel al etapelor superioare ale olimpiadei de matematica), a participanţilor sau a invitaţilor (membri marcanţi ai Comisiei Centrale a Olimpiadei Naţionale), acest concurs s-a impus rapid ca o competiţie de calibru, fiind considerat o adevărată piatră de încercare în vederea pregătirii pentru olimpiada naţională. Între 2010 şi 2012, concursul a avut şi probe de tip baraj (seniori şi juniori).

  Filiala Olt
Alte concursuri desfăşurate de Filiala Olt:
 • Concursul Matemathika - Olt (2003-2009), iniţiat ca rezultat al eforturilor unei echipe de cadre didactice din Slatina pentru a oferi elevilor claselor IV-VIII oportunitatea valorizării aptitudinilor lor speciale matematice si de evidențiere a acestora într-un cadru competitiv.
 • Concursul Interjudețean Eugen Ionescu (2006-prezent), organizat de catedra de matematica a Şcolii cu clasele I-VIII Eugen Ionescu din Slatina, se desfăşoară, de regulă, la mijlocul lunii martie, cu participarea elevilor din clasele III-VIII.
 • Concursul Interjudețean Isoscel (2006-2016)pentru clasele IV-VIII ,organizat începând cu anul 2006 de Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal, face parte din cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătoarea zilei acestei şcoli şi se desfăşoară în ultima sâmbătă a lunii octombrie .
În anul 2009, în perioada 29-31 mai, Filiala Olt a organizat Olimpiada Naţională de Matematică pentru clasele V-VI, competiţie ce a reunit aproximativ 240 de elevi şi 80 de profesori din toată ţara. Organizarea a fost apreciată ca fiind una excepţională, cu atât mai mult cu cât era pentru prima dată când olimpiada naţională de matematică poposea în judeţul Olt. Ca fapt inedit, a fost prima olimpiadă naţională la care lucrările elevilor au fost xeroxate imediat după concurs şi înmânate acestora la ieşirea din săli, acest lucru conducând la creşterea transparenţei procesului de evaluare şi, mai ales, la înjumătăţirea numărului de contestaţii depuse.

V. Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori, 2016

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Societatea de Ştiinţe Matematice din România – Filiala Olt, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Olt au organizat, în perioada 24-29 iunie 2016, la Slatina, a XX-a ediţie, jubiliară, a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori (OBMJ).
  Filiala Olt

Ediţia 2016 s-a bucurat de cea mai numeroasă participare din istorie, pe lângă cele 11 ţări membre oficiale ale competiţiei, participând alte 8 ţări din Europa şi Asia, cu statut de invitat. Ca ţară gazdă, România a avut dreptul să participe cu două echipe. În plus, cu acordul ţărilor membre, în concurs a fost înscrisă şi o echipă locală, formată în întregime din reprezentanţi ai învăţământului matematic slătinean.
În cifre, balcaniada de juniori a cuprins 164 de elevi şi profesori membri ai echipelor participante, 22 membri ai juriului internaţional, 12 observatori, 28 de profesori coordonatori (comisia de evaluare), 54 de profesori în comisia de organizare şi 24 de elevi – ghizi ai echipajelor participante.

În urma competiţiei, liderii ţărilor participante au semnat un memorandum privind iniţierea, începând cu anul 2018, a Olimpiadei Internaţionale de Matematică pentru Juniori (JIMO), fiind ales şi un comitet al JIMO format din 5 membri şi anume: Sava Grozdev (Bulgaria), Marius Perianu (România), Ridwan Hasan Saputra (Indonezia), Simon L. Chua (Filipine) şi Sultan Sand Albarakati (Arabia Saudită). Preluând din discursul Prof. Sava Grozdev, "la fel ca în 1959, anul în care România a iniţiat Olimpiada Internaţională de Matematică, în 2016 România, prin Slatina, se înscrie încă o dată în istoria matematicii mondiale".

VI. Rezultate

În urma eforturilor colectivului de profesori de matematica din județ s-au obținut rezultate meritorii la toate etapele Olimpiadei de matematică, naţionale şi internaţionale, atât pentru seniori cât şi pentru juniori, dar şi la alte concursuri cu tradiţie în şcoala românească de matematică , interjudeţene sau naţionale. Cum lista evidenţiaţilor ar fi prea lungă, nu voi evidenţia decât două categorii:
 • elevii premiaţi la olimpiada naţională din ultimii ani:
  • Alexandru Ciolan (premiul II, clasa a XI-a, 2010) - prof. Emil Ciolan
  • Ramona Deaconu (premiul III, clasa a V-a, 2010 şi premiul I, clasa a VI-a, 2011) – prof Graţiela Popa
  • Ştefan Cristian Popa (premiul I, clasa a VI-a, 2012) – prof. Florian Nicolăiţă
  • Liviu Chirimbu (premiul III, clasa a XII-a, 2017) – prof. Marius Perianu
 • elevii participanţi la competiţiile internaţionale:
  • Iulian Constantinescu (OBM 1990, medalie de bronz) – prof. Marin Toloşi
  • Alexandru Ciolan (OBMJ 2007, medalie de argint) – prof. Emil Ciolan
  • Mihai Barbu (OBMJ 2009, medalie de argint) – prof. Dorina Rădulescu şi prof. Marius Perianu
  • Ramona Deaconu (EGMO 2016 şi 2017, medalii de bronz) – prof. Marius Perianu
Filiala Olt

Prof. Marius Perianu,
Președintele filialei Olt a SSMR

 

Contact S.S.M.R. | Magazin S.S.M.R | GMB | DIDACTICA | Home

Doriţi să vă dezabonaţi? Click aici. Facebook Twitter YouTube YouTube

Copyright ©2017 Societatea de Ştiinţe Matematice din România
Cuprins: