Societatea de Ştiinţe Matematice din România
S.S.M.R.
Societatea de Ştiinţe Matematice din România

 Newsletter, Numărul 7


22 Decembrie 2017
 
       

Cotizaţii 2017

Cotizaţia de membru pentru 2017 este în valoare de 20 lei. Elevii, studenţii şi pensionarii vor plăti 50% din cotizaţie.

Cotizaţia de onoare pentru profesorii din învăţământul preuniversitar este în valoare de 50 lei.
Cotizatie

Cotizaţia de onoare pentru profesorii din învăţământul universitar este în valoare de 150 lei.

Membrii Societății care plătesc cotizația de onoare vor primi gratuit câte un exemplar din numărul GMB dedicat Olimpiadei Naționale de Matematică și Romanian Mathematical Competitions.

Cotizațiile pentru membrii Filialei București a Societății de Științe Matematice din România pot fi plătite și online, accesând http://magazin.ssmr.ro.

 

Contact S.S.M.R. | Magazin S.S.M.R | GMB | DIDACTICA | Home

Doriţi să vă dezabonaţi? Click aici. Facebook Twitter YouTube YouTube

Copyright ©2017 Societatea de Ştiinţe Matematice din România
Cuprins: