Societatea de Ştiinţe Matematice din România
S.S.M.R.
Societatea de Ştiinţe Matematice din România

 Newsletter, Numărul 7


22 Decembrie 2017
 
       

A XXI-a Conferință Anuală a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România

În perioada 11-14 mai 2017 a avut loc la Botoșani cea de-a XXI-a ediție a Conferinței Anuale a Societății de Științe Matematice din România. Aceasta a fost organizată de Societatea de Științe Matematice din România, împreună cu Filiala Botoșani, având ca parteneri: Consiliul Judeţean Botoșani, Primăria Municipiului Botoşani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoșani şi Colegiul Naţional "A.T. Laurian" din Botoșani.
Conferinta
Evenimentul a fost dedicat aniversării a 125 de ani de la nașterea la Botoșani a matematicianului Octav Onicescu. Membru titular al Academiei Române, Octav Onicescu este considerat (alături de Gheorghe Mihoc) unul dintre creatorii școlii matematice românești de teoria probabilităților și statistică matematică. A introdus concepte noi în matematică, precum "lanțuri probabilistice cu legături complexe" și "mecanica invariantivă Onicescu". Octav Onicescu este absolvent al Colegiului Național "A. T. Laurian" din Botoșani. După susținerea doctoratului la Universitatea din Roma (iunie 1920), cu profesorii Tullio Levi-Civita, Guido Castelnuovo și Vito Volterra, matematicianul botoșănean devine cadru didactic la Universitatea din București.

Programul științific a inclus comunicări în plen și comunicări pe cele trei secțiuni: Cercetare matematică, Matematici elementare (Problem solving) și Didactica matematicii. Istoria matematicii. Prezentăm în continuare vorbitorii în plen și titlurile expunerilor acestora.

  • Prof. univ. dr. Liviu Florescu, Universitatea "Al.I. Cuza" din Iași – Principiul minimei acțiuni
  • Dr. Dan Goreac, Université Paris-Est Marne-la-Vallée – Chronicles of a Death Foretold: Modelling in (Our) Genes
  • Prof. univ. dr. Doru Ștefănescu, Universitatea din București – Octav Onicescu și cultivarea algebrei în România
  • Prof. univ. dr. Sebastian Anița, Universitatea "Al.I. Cuza" din Iași – Control regional pentru sisteme cu difuzie
  • Prof. univ. dr. Vasile Berinde, Universitatea de Nord din Baia Mare – Opera matematică a lui O. Onicescu. Impact și vizibilitate internațională
  • Acad. Mitrofan Cioban, Universitatea de Stat din Tiraspol - Proprietăți topologice ale spațiilor de măsuri de probabilitate. Aplicații
  • Prof. univ. dr. Liviu Alexandru Sofonea, Comitetul de Istorie şi Filozofie a Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române – Elogium magisteri: Un OM între oameni!

În aceeași perioadă, la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" din Botoșani s-a desfășurat cea de-a XVII-a ediție a Concursului de Matematică "Dimitrie Pompeiu", adresat elevilor din clasele III-XI.

Prof. Ioan Ciobanașu
Președintele Filialei Botoșani a SSMR


 

Contact S.S.M.R. | Magazin S.S.M.R | GMB | DIDACTICA | Home

Doriţi să vă dezabonaţi? Click aici. Facebook Twitter YouTube YouTube

Copyright ©2017 Societatea de Ştiinţe Matematice din România
Cuprins: