Societatea de Ştiinţe Matematice din România
S.S.M.R.
Societatea de Ştiinţe Matematice din România

 Newsletter, Numărul 7


22 Decembrie 2017
 
       

A XIII-a Conferinţă Internaţională de Geometrie Diferenţială şi Aplicaţii

Între 26 și 28 septembrie 2017 a avut loc la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești (UPG) cea de-a XIII-a Conferință Internațională de Geometrie Diferențială și Aplicații,organizată de Radu Iordănescu și Florin Nichita, cercetători principali la Institutul de Matematică al Academiei din București (IMAR).

Comitetul local de organizare a fost format din Constantin Marinoiu, Mihail Minescu (UPG) și Rafail Mihai Pascu (UPG/IMAR), secretar și trezorier fiind Lidia Iancu (UPG).
Această conferință - devenită tradițională - a fost organizată din doi în doi ani începând cu anul 1993 în diverse centre unversitare din România. Scopul principal al conferinței a fost acela de a oferi, în special, tinerilor matematicieni români ocazia de a avea contacte directe cu personalități marcante pe plan mondial și de a stabili colaborări științifice ulterioare cu acestea. Mai mult de 30 de geometri români, tineri și talentați (din Arad, București, Constanța și Timișoara), au obținut – prin intermediul acestor conferințe – granturi pentru școli de vară, masterate, doctorate sau burse post-doctorale în Elveția, Franța, Germania, Italia și S.U.A. Au fost, de asemenea, semnate acorduri bilaterale de cooperare științifică între IMAR, universități din Timișoara și Constanța și instituții similare din Belgia, Italia și Spania. De fiecare data s-a publicat volumul cu lucrările conferinței (din 2011 fiind accesibil și electronic). Primele patru conferințe (desfășurate în anii 1993, 1995, 1997 și 1999) au contribuit la desemnarea IMAR (în anul 2000) ca Centru de Excelență al Uniunii Europene pentru perioada martie 2001- iunie 2004.

La conferința din septembrie a.c. de la UPG, printre invitații cu expuneri de 50 de minute au fost – ca de obicei – și personalități marcante din străinătate (de ex., Prof. dr. Tomasz Brzezinski de la Swansea Univ., Anglia; Prof. dr. Dan Burghelea de la Ohio State Univ., S.U.A.; Prof. dr. Richard Kerner de la Univ. Pierre et Marie Curie, Paris, Franța; Prof. dr. Erique Macias Virgos de la Univ. Santiago de Compostela, Spania). Este demn de remarcat faptul că prof. Kerner a venit la Ploiești în seara zilei de 24 septembrie a.c. pentru a putea participa la Masa Rotundă din 25 septembrie a.c.

În ziua de 25 septembrie a.c. a fost organizată la UPG o Masă Rotundă dedicată predării matematicii în învățământul preuniversitar, extinzându-se astfel tema mesei rotunde anterioare (din sept. 2015), care a fost: predarea geometriei în învățământul preuniversitar.
Conferinta
Prof. dr. Mihai Pascu (UPG) a deschis lucrările mesei rotunde, mulțumind celor prezenți pentru participare. A arătat că scopul acestei întâlniri este discutarea aspectelor privind starea învățământului preuniversitar, în condițiile schimbărilor profunde și permanente la care este supus în ultima perioadă.
Prof. dr. Doru Ștefănescu, Prim-Vicepreședinte al Societății de Științe Matematice din România, a menționat că urmează să se discute despre învățământul matematic din gimnaziu și liceu, în particular despre geometrie. A arătat că rolul profesorului de matematică este foarte important în condițiile deselor schimbări din învățământ. Este foarte important să facem elevul să gândească. A arătat importanța lucrărilor fundamentale, de ex., Culegerea de probleme de geometrie de Gheorghe Țițeica, ce poate fi considerată auxiliar în învățământ, fără a avea nevoie de acreditare.
Prof. dr. Richard Kerner a arătat că și în Franța învățământul a fost reformat la sfârșitul anilor '60. Manualele de matematică pornesc de la logică și continuă cu teoria mulțimilor. Reforma a fost considerată un insucces. Profesorii nu au agreat noile manuale. Asemenea evoluției ființelor vii, care se dezvoltă de la stadiul de embrion la stadiul de adult, este necesar ca matematica să plece de la simplu și să construiască complexul. A descris – din amintiri – cum a învățat tabla înmulțirii. Consecința negativă a reformei este faptul că tinerii termină școala și nu cunosc noțiunile de bază, nu stăpânesc cele patru operații elementare. Tinerii folosesc calculatorul și pentru calcule simple (pe care nu știu să le facă!).
Prof. Olimpia Popescu a rugat să i se traducă intervenția prof. Kerner: marii noștri matematicieni s-au format la școala franceză și România s-a inspirat din învățământul francez. A întrebat la ce vârstă recomandă școala franceză desprinderea de concret și operarea cu concepte. Prof. dr. Doru Ștefănescu a tradus. Prof. dr. Kerner a răspuns: la 10-11 ani.
Prof.Nicolae Angelescu, inspector general al Județului Prahova, a menționat că se bucură de larga participare a profesorilor din învățământul secundar prahovean. A arătat că cerințele societății în permanentă schimbare determină schimbări în învățământ. Există o strânsă legătură între dezvoltarea societății și ideile matematice apărute în aceeași perioadă. Ca profesor de matematică în mediul preuniversitar trebuie ținut cont nu numai de știință, ci și de principii pedagogice. Există noi tendințe în învățământ, dar sunt încă profesori care predau așa cum au fost obișnuiți. Este nevoie să ne schimbăm întâi noi! Este nevoie să ascultăm argumentele care se aduc pentru schimbare, din punct de vedere științific, dar și pedagogic. Profesorul trebuie să-și convingă elevii că matematica este importantă și să o facă atractivă pentru elevi. Apoi a arătat că este nevoie să discernem între auxiliarele oarecare și materialele de referință pe care le putem utiliza la clasă. A felicitat pe cei prezenți pentru rezultatele foarte bune pe care le-au înregistrat de-a lungul timpului.
Prof. Felicia Georgescu, inspector de specialitate, a arătat că și în România trecerea de la concret la abstract se face la 11-12 ani. A precizat importanța aplicațiilor practice în predarea matematicii pentru a-i atrage pe copii spre matematică. Este nevoie să-i învățăm să raționeze logic, să nu învețe mecanic. A dat exemplu modul în care copiii de clasa a IV-a rezolvă ecuații. Nu va fi ușor, dar putem realiza cerințele noii programe cu efortul necesar. Trebuie multă atenție la felul cum îi învățăm să înțeleagă textul matematic.
Prof. Anghel Dafina a amintit că în 1991 a aparut programa cu mențiunea "în perioada de tranziție". A menționat că a propus o metodă de lucru pentru îmbunătățirea programei – cu profesori cu experiență și profesori începători care să-și spună părerea. A precizat că trebuie studiată programa în ansamblu. Consideră că actuala programă are o parte insuficientă pentru geometrie. Fără geometrie nu este posibilă o dezvoltare a gândirii matematice. A insistat pe consultarea profesorilor care predau în învățămantul preuniversitar. Este novoie de o viziune unitară asupra învățământului. Are încredere în profesori, dar ne trebuie o programă unitară. Prof. dr. Doru Ștefănescu a precizat că la momentul discuției programele pentru clasele V-VIII au fost supuse atenției publice. Probabil că timpul necesar îmbunătățirii programei prin propuneri din teritoriu a fost prea scurt.
Prof. Mihaela Minea a arătat că în ultimii 3 ani a fost implicată într-un proiect internațional cu parteneri din Franța. În proiectul interdisciplinar sunt implicate școli din România, Franța, Italia și Spania. A precizat că elevii au folosit în cadrul proiectului și geometria.

 

Contact S.S.M.R. | Magazin S.S.M.R | GMB | DIDACTICA | Home

Doriţi să vă dezabonaţi? Click aici. Facebook Twitter YouTube YouTube

Copyright ©2017 Societatea de Ştiinţe Matematice din România
Cuprins: