Societatea de Ştiinţe Matematice din România
S.S.M.R.
Societatea de Ştiinţe Matematice din România

 Newsletter, Numărul 6


1 Ianuarie 2017
 
       

Curriculumul românesc la matematică, reflecţii şi direcţii viitoare

Programul "Curriculumul românesc la matematică, reflecţii şi direcţii viitoare" își propune definirea unei poziţii oficiale a SSMR privind direcţii concrete de acţiune în sensul reformării educaţiei matematice şi a curriculumului în învăţământul preuniversitar astfel încât să fie mai bine adaptat contextului social actual. Programul se derulează în perioada februarie 2016 – februarie 2017 și este finanțat de către Romanian-American Foundation.

Programul şi-a propus stimularea implicării directe a profesorilor de matematică, în discuţii şi dezbateri privind rolul educaţiei matematice şi cum se reflectă acesta în noul curriculum.

Obiective:

  • Iniţierea profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar în bune practici privind educația matematică și reforma curriculară din alte țări;
  • Facilitarea implicării profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar în discuții și dezbateri privind educația matematică și curriculumul la matematică în România;
  • Definirea unui document oficial de poziție a SSMR cu privire la principalele direcții de acțiune în educația matematică şi curriculum.
Activităţi

Activităţile au avut în vedere dezvoltarea de expertiză internă şi organizarea de discuţii deschise cu profesorii. În acest sens, a fost creat un grup de lucru care a reunit mai bine de 20 de profesori de matematică din învăţământul preuniversitar, 6 experţi în educaţie matematică şi alţi specialişti în educaţie.
Conferinta

Pe perioada programului au fost organizate două ateliere de lucru şi o conferinţă, care au avut drept finalitate dezvoltarea unui document oficial de poziţie ce ilustrează o viziune integrată a grupului de lucru şi conţine propuneri şi direcţii concrete de îmbunătăţire a educaţiei matematice şi a curriculumului. De asemenea, grupul de lucru a dezvoltat o serie de modele de lecții de matematică cu metode de predare moderne și inovative.

Atât documentul oficial, cât și lecțiile dezvoltate de grupul de lucru, vor fi prezentate la ultima conferință din program, care va avea loc la București, pe data de 29 ianuarie 2017. La conferință vor participa profesori de matematică, experți și specialiști în educație și reprezentanți ai autorităților oficiale.

 

Contact S.S.M.R. | Magazin S.S.M.R | GMB | DIDACTICA | Home

Doriţi să vă dezabonaţi? Click aici. Facebook Twitter YouTube YouTube

Copyright ©2017 Societatea de Ştiinţe Matematice din România
Cuprins: