Concurs interdisciplinar de matematică în limbi străine "Mathmoiselle"
ediţia a VII-a


Sistemul de premiere

  • În funcţie de punctajele obţinute se va realiza un clasament naţional pentru fiecare clasă, care se va afişa pe site-ul concursului şi va fi transmis prin poşta electronică la şcolile participante în cel mai scurt interval posibil.
  • Elevilor participanţi li se vor acorda diplome de participare şi premii în ordinea descrescătoare a punctajelor conform metodologiei: art 17(4) din OMECTS 3035/10.01.2012.
  • Primele 4 punctaje in ordine descrescătoare vor primi premiul I, II, III şi menţiune la nivel naţional.
  • Cadrelor didactice participante în proiect vor primi adeverinţe de participare eliberate de S.S.M.R. şi diplome de participare, în format electronic.
  • Cheltuielile de editare a diplomelor pentru elevi şi de expediere a acestora sunt asigurate prin sponsorizări.

 

 

SEO Romania