Concurs interdisciplinar de matematică în limbi străine "Mathmoiselle"
ediţia a VII-a


Detalii despre proba de concurs

 • Concursul se adresează elevilor de gimnaziu, clasele V-VII şi celor de liceu, clasele IX-XI şi constă în rezolvarea unui set de probleme de matematică în limbi de circulaţie europeană. Subiectele vor fi formulate în conformitate cu programa şcolară parcursă până la data concursului şi nu vor avea un nivel de dificultate sporit.
 • Proba va conţine 9 itemi tip grilă grupaţi pe trei niveluri:
  • 3 probleme de calcul numeric,
  • 3 probleme de logică şi creativitate,
  • 3 probleme cu caracter practic.
  Fiecare item valorează câte un punct. Din oficiu se va acorda 1 punct.
 • Elevii vor primi subiectele şi foaia de raspunsuri conform cu opţiunea lor (subiectul redactat într-una din limbile în care se va desfăşura concursul, engleză, franceză sau germană). Vor traduce subiectele în limba română şi vor redacta rezolvările pe foaia tipizată de răspuns. Vor primi un punctaj separat de la 1-10 pentru acurateţea traducerii subiectelor, cu un punct din oficiu, din partea profesorilor evaluatori de limbi moderne .
 • Punctajul final va fi media aritmetică a punctajelor obţinute, astfel punctajul maxim este de (10p + 10p) : 2 = 10 p;
 • Durata concursului va fi de 90 minute şi se va desfăşura în sălile de clasă din fiecare şcoală organizatoare-parteneră;
 • Ora de începere a concursului prin distribuirea subiectelor către elevi este 10. Elevii vor fi grupaţi în sălile de clasă câte unul în bancă, începând cu ora 9:30. Li se vor distribui ciorne şi foile tipizate de răspuns. Supravegherea va fi asigurată de profesori de alte discipline din şcoală, iar obiectivitatea desfăşurării concursului şi respectarea regulamentului va fi supravegheată de către un părinte, membru al Asociaţiei de părinţi pe şcoală. Formatul scanat al acestuia va fi transmis prin email odată cu rezultatele evaluării lucrărilor la adresa mathmoiselle2016@gmail.com.
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a contesta rezultatele care trezesc suspiciuni şi vor realiza o anchetă în acest caz pentru a decide dacă a fost sau nu fraudat concursul.
 • La cererea organizatorilor şcolile organizatoare vor trimite prin poştă procesele verbale încheiate în urma desfăşurării concursului alături de lucrările scanate ale elevilor.
 • Data : 02.06.2016;
 • Fiecare elev participă la concurs cu titlu individual, în propria şcoală;
 • Fiecare şcoală parteneră poate participa la concurs cu un număr maxim de 10 elevi per nivel;
 • Utilizarea calculatorului şi a telefonului mobil sunt interzise;
 • Nu se va percepe taxă de participare.
 • În condiţii excepţionale se vor putea decala data şi ora de desfăşurare a concursului, cu acordul organizatorilor şi al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
 • Profesorii de matematică care doresc să se implice în proiect trebuie să facă dovada că sunt membri ai Societăţii de Ştiinţe Matematice din România şi că au cotizaţia plătită la zi.

 

 

SEO Romania