Societatea de Ştiinţe Matematice din România
S.S.M.R.
Societatea de Ştiinţe Matematice din România

 Newsletter, Numărul 7


22 Decembrie 2017
 
       

Facultatea de Matematică şi Informatică
din cadrul
Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
 

Motto: Your Career, Our Duty
 
 

  Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Şcoala de matematică clujeană îşi are începuturile la sfârşitul secolului al XVII-lea. Împăratul Leopold I (1658-1705), cu ajutorul călugărilor iezuiţi, înfiinţează la Cluj, în anul 1698, Universitatea "leopoldină" Collegium Academicum cu trei facultăţi: teologie, filosofie şi ştiinţe exacte (matematică şi ştiinţe naturale); limba de predare era latina. Papa Clement al XIV-lea (1769-1774), prin bula de la 1773, desfiinţează ordinul iezuit aşa că universitatea, deci şi facultatea de ştiinţe exacte îşi încetează activitatea în anul 1773. La acest colegiu au activat, printre alţii profesorul iezuit Miklós Jánosi (1701-1741) - teolog şi astronom şi profesorul Maximilian Hell (Hell Miksa, 1720−1792) – astronom.

După aproape un secol, la 12 octombrie 1872, Francisc Iosif I, împărat al Imperiului Austro-Ungar şi rege al Ungariei, a ratificat legile care consfinţeau înfiinţarea Universităţii Regale Maghiare de la Cluj (actul oficial de înfiinţare a Universităţii a fost emis la 4 ianuarie 1881). Universitatea Regală Maghiară, numită ulterior Universitatea “Francisc Iosif” avea în componenţa sa patru facultăţi: Facultatea de Drept şi Ştiinţe de Stat; Facultatea de Medicină; Facultatea de Filosofie, Litere şi Istorie şi Facultatea de Matematică şi Ştiinţe Naturale; limba de predare era maghiara. Până în 1919, când Universitatea “Francisc Iosif” a fost transformată în universitate românească, la Facultatea de Matematică şi Ştiinţe Naturale au activat, printre alţii, matematicienii de talie mondială: Gyula Vályi, Lipót Klug, Lajos Schlesinger, Lipót Fejér, Frigyes Riesz, Alfréd Haar ş.a.

Ca urmare a unirii Transilvaniei cu România şi crearea României Mari, prin decretul nr. 4 090 din 12 septembrie 1919, semnat de regele Ferdinand I, s-a consfinţit "transformarea Universității Regale Maghiare Francisc Iosif, din 1 octombrie 1919, în universitate românească" cu patru facultăţi: Facultatea de Drept; Facultatea de Medicină; Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Litere şi Filozofie. Din octombrie 1924 şi până în 1948, universitatea clujeană se va numi Universitatea "Regele Ferdinand I". În această perioadă, secţia de matematici a Facultăţii de Stiinţe i-a avut ca profesori pe: Dimitrie Pompeiu (detaşat de la Universitatea din Bucureşti), Petre Sergescu, Theodor Angheluţă, Gheorghe Bratu, Aurel Angelescu, Nicolae Abramescu, Dumitru V. Ionescu, Gheorghe Călugăreanu ş.a. În anul 1919, Dimitrie Pompeiu organizează Seminarul Matematic, seminar onorat, de-a lungul anilor, de prezenţa unor mari matematicieni ai timpului: W. Blaschke (Hamburg), E. Bompiani (Roma), E. Borel, E. Cartan şi A. Denjoy (Paris), B. Hostinsky (Bruno), J. Karamata (Belgrad), P. Montel (Paris), C. Kuratowski (Varsovia), S. Mandelbrojt (Clermont Ferrand), A. Reymond (Lausanne), W. Sierpinski (Varsovia), V. Volterra (Roma). Începând cu 1929, Petre Sergescu editează revista Mathematica, revistă care îi are ca directori pe Dimitrie Pompeiu şi Gheorghe Ţiţeica. Tot în această perioadă, la iniţiativa lui Petre Sergescu are loc la Cluj, Primul Congres al Matematicienilor Români (9-12 mai 1929) şi la Turnu Severin, al Doilea Congres al Matematicienilor Români (5-9 mai 1932).

În urma Arbitrajului-dictat de la Viena, la 30 august 1940, partea de nord a Transilvaniei, care includea şi Clujul, a fost cedată statului maghiar; profesorii şi studenţii Universităţii "Regele Ferdinand I" au fost siliţi să părăsească Clujul. După discutarea mai multor variante, s-a hotărât ca facultăţile de Litere şi Filosofie, de Medicină şi de Drept să se refugieze la Sibiu, iar Facultatea de Ştiinţe la Timişoara. Până în primăvarea anului 1945, când Universitatea "Regele Ferdinand I" revine la Cluj, Facultatea de Ştiinţe l-a avut ca decan pe profesorul Dumitru V. Ionescu.

Imediat dupa plecarea în refugiu a Universităţii "Regele Ferdinand I", la Cluj a reînceput să funcţioneze Universitatea "Francisc Iosif", cu predare în limba maghiară, revenită de la Seghedin în componenţa: Facultatea de Ştiinţe Juridice şi de Stat (Drept); Facultatea de Matematică şi Ştiinţe Naturale; Facultatea de Arte, Limbi şi Ştiinţe Istorice (Filologie); Facultatea de Medicină şi Facultatea de Ştiinţe Economice. În această perioadă Facultatea de Matematică şi Ştiinţe Naturale îl are ca profesor pe Gyula Szökefalvi-Nagy.

După restabilirea administraţiei românești asupra Transilvaniei (în anul 1944, în urma abrogării Dictatului de la Viena), Universitatea "Regele Ferdinand I" s-a reîntors la Cluj. În luna mai a anului 1948, Universitatea "Regele Ferdinand I" şi-a schimbat nu numai numele (din Universitatea "Regele Ferdinand I" în Universitatea "Victor Babeş") ci şi structura; Universitatea "Victor Babeş" a funcţionat cu următoarele facultăţi: Facultatea de Matematici şi Fizică; Facultatea de Ştiinţe Naturale; Facultatea de Chimie; Facultatea de Geologie-Geografie; Facultatea de Pedagogie şi Psihologie; Facultatea de Filologie; Facultatea de Filosofie şi Facultatea de Istorie (ultimele două facultăţi s-au unit într-o singură Facultate în 1954). Cu toate greutăţile din acea perioadă, în zilele de 1-3 noiembrie 1945, are loc la Cluj partea a doua a celui de Al Treilea Congres al Matematicienilor Români (prima parte a avut loc la Universitatea din Bucureşti). De asemenea, continuă apariţia revistei Mathematica. În această perioadă, se înfiinţează catedre pe domenii bine conturate şi cu seminarii de cercetare săptămânale. Contribuţii importante au adus Tiberiu Popoviciu, Gheorghe Călugăreanu, Dumitru V. Ionescu, Caius Iacob, Tiberiu Mihăilescu, Ion Armeanca, Gheorghe Chiş ş.a.

În toamna anului 1944, conducerea Universităţii maghiare "Francisc Iosif" din Cluj nu s-a conformat ordinului de evacuare venit de la Budapesta şi a hotărât continuarea activităţilor didactice la Cluj. În aceste condiţii, prin decretul regal nr. 407 din 29 mai 1945, s-a înființat oficial "Universitatea cu limba de predare maghiară" din Cluj cu 4 facultăţi: Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, Facultatea de Matematică şi Ştiinţele Naturii, Facultatea de Litere şi Istorie şi Facultatea de Medicină (mutată ulterior la Târgu-Mureş). În decembrie 1945, Universitatea maghiară primeşte numele de Universitatea "Bolyai". Din 1948 până în 1959, Universitatea "Bolyai" şi-a desfăşurat activitatea în structura: Facultatea de Ştiinţe Economice, Drept şi Administraţie Publică; Facultatea de Ştiinţe ale Naturii; Facultatea de Matematică şi Fizică; Facultatea de Chimie; Facultatea de Istorie; Facultatea de Filosofie; Facultatea de Pedagogie şi Psihologie. Dintre profesorii matematicieni care au activat în această perioadă amintim pe: Gheorghe Pic, Eugen Gergely, Ernö Kiss, Francisc Radó, Alexandru Tóth.

În anul 1959, Universităţile "Victor Babeş" şi "Bolyai" s-au unit. Instituţia de învăţământ nou creată se va numi Universitatea "Babeş-Bolyai"; limbile de predare erau română şi maghiară. La momentul creării, Universitatea "Babeş-Bolyai" avea şase facultăţi: Facultatea de Matematică şi Fizică; Facultatea de Chimie; Facultatea de Ştiinţe Naturale-Geografie; Facultatea de Filologie; Facultatea de Ştiinţe Juridice; Facultatea de Istorie şi Filozofie. În anul 1962, Facultatea de Matematică şi Fizică se desparte în două facultăţi costituindu-se: Facultatea de Matematică-Mecanică şi Facultatea de Fizică. În anul 1973, Facultatea de Matematică-Mecanică renunţă la a doua componentă; se va numi în continuare Facultatea de Matematică. Restructurările care se produc în comunităţile academice duc la unificarea, în 1996, a Facultăţilor de Matematică şi Fizică; constituindu-se astfel Facultatea de Matematică şi Fizică, facultate care, în urma evenimentelor de la sfârşitul anului 1989 se desparte în două formându-se două facultăţi: Facultatea de Matematică şi Facultatea de Fizică. Dezvoltarea puternică a secţiei de informatică de la Facultatea de Matematică a determinat schimbarea titulaturii Facultăţii de Matematică; din anul 1994 Facultatea de Matematică se numeşte Facultatea de Matematică şi Informatică. În această perioadă îşi continuă activitatea marii profesori: Tiberiu Popoviciu, Gheorghe Călugăreanu, Dumitru V. Ionescu, Gheorghe Chiş, Francisc Radó apărând noua generaţie de mari profesori: Petru T. Mocanu, Dimitrie D. Stancu, Ioan Muntean, Ioan Maruşciac, Marian Ţarină, Emil Muntean, Gheorghe Micula, Elena Popoviciu, Sever Groze, Arpad Pal, Pál Szilágyi, Dumitru Dumitrescu, Petru Brădeanu şi alţii.

Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca  

Facultatea de Matematică şi Informatică – azi

Componentă importantă a unei Universităţi de anvergură, Facultatea de Matematică şi Informatică, este în acest moment o împletire fericită de tradiţie şi actualitate, de modernitate şi experienţă.

Pe de o parte, domeniul de ştiinţe Matematică din cadrul universităţii clujene este cotat la un foarte înalt nivel în domeniul cercetării ştiinţifice, atât pe plan naţional cât şi internaţional. E suficient sa amintim că Matematica din Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) este inclusă în toate cele mai importante clasamente internaţionale ale ultimilor ani. Alături de Matematică, Informatica de la universitatea clujeană s-a dezvoltat extrem de puternic în ultimii ani, atât în ceea ce priveşte calitatea programelor de studiu, rezultatele studenţilor la concursuri şi competiţii naţionale şi internaţionale, precum şi rezultatele în cercetarea ştiinţifică. Astfel:
 • Domeniile Matematică şi Informatică de la Universitatea Babeş-Bolyai sunt prezente în topul Times Higher Education World University Rankings 2016-2017 realizat în parteneriat cu editura Elsevier. La ambele domenii, Universitatea Babeş-Bolyai se situează pe primele locuri la nivel naţional, punctând la capitole precum: calitatea predării, vizibilitatea internaţională, cercetarea ştiinţifică, numărul de citării sau impactul asupra industriei.
 • Domeniul Matematică din Universitatea Babeş-Bolyai ocupă poziţia 90 în lume şi poziţia 33 în Europa în clasamentul publicat recent de US News and World Report, păstrându-şi astfel şi în 2016 o poziţie fruntaşă în clasamentul Best Global Universities by Subjects 2016. Aceasta după ce în 2015 Matematica de la UBB ocupa poziţia 63 în acelaşi clasament.
 • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este singura universitate din România inclusă în clasamentul internațional al universităților Leiden Ranking 2017. În acelaşi clasament, Matematica şi Informatica de la UBB au cea mai bună poziţionare dintre domeniile evaluate. Astfel, Matematica şi Informatica de la UBB ocupă poziţia 432 la nivel mondial şi poziţia 154 în Europa.
 • Domeniile Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai sunt prezente şi în clasamentul publicat de agenţia britanică QS Quacquarelli Symonds: QS World University Rankings by Subjects 2016.
  Dacă domeniul Matematică este deja un obişnuit al topurilor internaţionale (prezent acum în QS World University Rankings by Subjects pe poziţia 201-250), domeniul Informatică apare pentru prima dată în acest prestigios clasament pe poziţia 401-500. În timp ce Matematica a excelat în acest clasament prin producţia ştiinţifică şi impactul acesteia în literatura de specialitate, domeniul Informatică s-a remarcat prin feedback-ul oferit de angajatorii din domeniu, punctajul obţinut de domeniul Informatică la acest capitol nefiind decât o confirmare firească a valorii absolvenţilor acestui domeniu, dar şi prin impactul în literatură al lucrărilor ştiinţifice publicate.
 • Domeniul de ştiinţă Matematică de la UBB este prezent din 2013 şi în cadrul prestigiosului top Shanghai. Conform Academic Ranking of World Universities in Mathematics – 2013, Matematica de la Universitatea Babeş-Bolyai s-a situat pe poziţia 101-150, iar în recentul dat publicităţii clasament pe 2017, Facultatea de Matematică şi Informatică de la Cluj se situeaază pe poziţia 201-300.

Cu aproape 2800 de studenţi înmatriculaţi în programe de licenţă, masterat şi doctorat, Facultatea de Matematică şi Informatică este astăzi un jucător important în sistemul educaţional şi pe piaţa de IT&C din România. Dacă astăzi Clujul este deseori numit "Silicon Valley de România" un merit important revine şi Facultăţii de Matematică şi Informatică. Programele de studiu de licenţă ale facultăţii sunt:

  Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

A. Domeniul Informatică
 • Informatică (cu limba de predare română)
 • Informatică (cu limba de predare maghiară)
 • Informatică (cu limba de predare germană)
 • Informatică (cu limba de predare engleză)

B. Domeniul Matematică
 • Matematică (cu limba de predare română)
 • Matematică (cu limba de predare maghiară)
 • Matematică informatică (cu limba de predare română)
 • Matematică informatică (cu limba de predare maghiară)
 • Matematică informatică (cu limba de predare engleză).
Admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică constă într-o probă scrisă cu durata de 3 ore, de Matematică sau de Informatică. Facultatea oferă facilităţi importante elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade, concursuri şi competiţii naţionale sau internaţionale. De asemenea, în fiecare primăvară facultatea organizează concursul de matematică şi informatică MATE-INFO UBB, ajuns la a şasea ediţie. Prin organizarea concursului Mate-Info UBB (anul viitor în data de 17 martie 2018), Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc să urmeze cursurile acestei facultăţi, oferindu-le şansa de a susţine o probă de concurs similară cu proba scrisă a concursului de admitere. Prin acest concurs, candidaţii au şansa să elimine emoţiile prilejuite de concursul de admitere din miez de vară. Nota obţinută la acest concurs (dacă este minim 6), se poate folosi (la cerere) ca şi notă la proba scrisă la admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică. Mai mult, dacă rezultatul obţinut nu este convenabil candidatului, atunci acesta mai are o altă şansă la concursul de admitere din luna iulie.
Programele de licenţă de Matematică, Matematică informatică şi Informatica sunt toate acreditate şi cotate la nivel maxim în clasificarea naţională a programelor de studiu. Este important de precizat că recent înfiinţatul program de Informatică (cu limba de predare germană) se bucură de sprijinul deosebit (financiar şi logistic) al unui grup de companii din domeniu (NTT DATA România, MHP Consulting România - a Porsche Company şi Porsche AG Germania). Mai mult, acest parteneriat va include din 2018 şi realizarea unui program de Master de Informatică în limba germană. Astfel, prin acest model de bună practică în ceea ce priveşte colaborare dintre mediul universitar şi cel de afaceri, s-au pus bazele unui program complet de studii în limba germană în domeniul Informatică, atât la nivel licenţă, cât şi la nivel master.

Programele de master ale facultăţii atrag an de an candidaţi nu numai din cadrul UBB ci şi absolvenţi de la alte universităţi din Cluj-Napoca şi din ţară. În 2017, facultatea are 12 programe de master active, 4 pe domeniul Matematică şi 8 pe domeniul Informatică.

Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică, prin cei 33 de conducători ştiinţifici activi, atrage din ce în ce mai mulţi şi mai buni candidaţi la titlul de doctor în ştiinţe, fiind astfel o componentă importantă a Facultăţii de Matematică şi Informatică.

Alături de aceste programe clasice de instruire, Facultatea de Matematică şi Informatică a dezvoltat şi programe postuniversitare sau programe de formare continuă, ce s-au dovedit a fi extreme de căutate şi apreciate în societate. Menţionăm:
Facultatea de Matematică şi Informatică din Universitatea Babeş-Bolyai dispune de o bază materială solidă ce constă în laboratoare performante şi biblioteci bine dotate. Remarcăm aici realizările ultimilor ani: Laboratorul BitDefender şi Laboratoarele NTT DATA Romania şi MHP Porsche
Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca  
De alfel, colaborarea cu companiile de profil din Cluj şi din ţară este unul dintre elementele cheie ale dorinţei noastre de a ne menţine mereu ancoraţi în realităţile pieţei muncii. Facultatea colaborează în proiecte de burse private pentru studenţi, în activitatea de practică de specialitate a studenţilor sau în proiecte de cercetare-dezvoltare mixte (cadre didactice-studenţi-companii) cu 60 de firme şi companii din industrie, pe zona de informatică şi de matematică aplicată.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a facultăţii gravitează în jurul centrelor şi grupurilor de cercetare acreditate, rezultatele obţinute aici fiind cele care au propulsat facultatea în poziţiile de top prezentate mai sus. Mai mult, facultatea gestionează, în afara revistei Mathematica de care s-a amintit deja, încă patru reviste:
 • FIXED POINT THEORY – jurnal cotat ISI/Thomson-Reuters/Clarvariate Analytics
 • STUDIA UNIV. BABEŞ-BOLYAI, MATHEMATICA – jurnal cotat SCOPUS
 • STUDIA UNIV. BABEŞ-BOLYAI, INFORMATICA
 • DIDACTICA MATHEMATICA.
La fel de important este să menţionăm aportul la cunoaştere şi sporirea interesului pentru ştiinţă pe care îl aduce Observatorul Astronomic al facultăţii, mai ales că activitatea astronomică a universităţii are o tradiţie de aproape 100 de ani. Primele observaţii de acest gen fiind făcute în primul Observator Astronomic al Universităţii, construit în 1920 şi apoi dezvoltat în 1934.

Ca un ultim şi în acelaşi timp temeinic argument în sprijinul afirmaţiilor de mai sus stau generaţii întregi de studenţi şi absolvenţi excepţionali de Matematică şi Informatică, răspândite în ţară şi în întreaga lume, la şcoli generale sau licee de prestigiu, în firme şi companii de IT&C, în cercetarea fundamentală sau aplicată, în universităţi sau institute de cercetare de prim rang din întreaga lume (link1, link2, link3, link4).

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" vizitaţi site-ul facultăţii http://www.cs.ubbcluj.ro/, vizionaţi filmul de prezentare al facultăţii de mai jos sau vizitati-ne la Cluj, pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 1.

Vă aşteptăm cu drag !

 

Prof. univ. dr. Adrian Olimpiu Petruşel
decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică,
a Universităţii Babeş-Bolyai
Prof. univ. emerit dr. Dorel I. Duca

 

Contact S.S.M.R. | Magazin S.S.M.R | GMB | DIDACTICA | Home

Doriţi să vă dezabonaţi? Click aici. Facebook Twitter YouTube YouTube

Copyright ©2017 Societatea de Ştiinţe Matematice din România
Cuprins: